15.02.2019

LUHAČOVICE – Aktéři cestovního ruchu Zlínského kraje se sešli 13. února 2019 v Luhačovicích na 10. výroční odborné konferenci cestovního ruchu Východní Moravy. Její program byl zaměřen na témata, týkající se příležitosti, které přináší efektivní budování destinační značky Východní Morava a také na definování rolí, které přísluší jednotlivým aktérům cestovního ruchu v regionu.

V průběhu konference si účastníci vyslechli prezentace k tématu, po nichž následovala panelová diskuse. Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Mgr. Petra Psotková prezentovala značku turistického regionu Východní Morava jako příležitost k podpoře celého segmentu cestovního ruchu v našem kraji. „Značka Východní Morava je v současnosti v nepříliš dobré kondici, přesto může být pro podnikatele, obce a další aktéry v cestovním ruchu důležitým nástrojem, pokud se rozhodnou pro efektivní spolupráci. Je potřeba tuto značku naplnit atraktivními nabídkami produktů, které budou vznikat na bázi spolupráce subjektů v kraji. Marketing destinace musí být moderní, jednoznačný a atraktivní, jak v obsahu, tak ve využívaných komunikačních nástrojích a technických prostředcích. To vše je nutné efektivně nastavit s ohledem na definované potenciální skupiny turistů, které chceme přilákat do našeho kraje,“ uvedla Petra Psotková.

Jedním z dalších přednášejících na konferenci byl Malcolm Allan, který je prezidentem britské konzultační firmy, jež se dlouhodobě zabývá problematikou cestovního ruchu, zejména pak definicí a budováním značek zemí, specifických území či destinací. Dle Malcolma Allana je důležité, aby region našel svůj vlastní „příběh“, který se stane jeho charakteristikou, rysem, které jej odliší od konkurence a současně posílí lokální a oblastní značky. Vnímá jako nezbytné sledovat aktuální trendy v technologiích, za klíčovou rozvojovou cílovou skupinu pro rozvoj cestovního ruchu vnímá hosty ve věku 16 – 39 let, pro které je hlavním komunikačním nástrojem mobilní telefon a další moderní technologie. Podstatná část budoucích návštěvníků vyhledává informace na internetu, proto destinace, která chce být navštěvována, musí být na internetu viditelná. Destinační společnosti by se neměly věnovat jen propagaci subjektů, ale propagaci nabídek regionu. Významným prvkem činnosti destinačních managementů je odstraňování bariér spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu.

Nový koncept prezentace destinace představuje projekt #brnoregion, který sice není primárně zaměřen na oblast cestovního ruchu, na druhé straně je ukázkovým příkladem propojování širokého spektra aktérů k prezentaci Brna a Jihomoravského kraje jako destinace pro výzkum, vývoj, inovace a znalostní technologie a ukazuje, jak důležité je mít správnou značku, která podpoří cíle, které si v dané oblasti různých aktivit stanovíte. Právě v tomto přístupu lze nalézt řadu paralel, jak účastníky přesvědčila Veronika Svobodová, která v projektu zajištuje marketingové aktivity.

 

Kontakt:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava