Pro rok 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo Národní dotace. K dispozici jsou podprogramy: "Cestování dostupné všem", "Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016".

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.


Podprogram Cestování dostupné všem

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.


Dotační příležitosti z prostředků Zlínského kraje v roce 2016

Nepřehlédněte příležitost získat v roce 2016 dotace z fondů Zlínského kraje.