Centrála cestovního ruchu Východní Moravy tímto vyhlašuje VIII. ročník soutěže o nejlepší produkt cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava, letos pod názvem: „HIT sezony Východní Moravy 2017“. Cílem této soutěže je motivovat podnikatelské subjekty a organizace neziskového sektoru k přípravě atraktivní produktové nabídky významně podporující cestovní ruch na Východní Moravě v roce 2017.

Základní pravidla pro tvorbu soutěžního produktu jsou následující:

  • Produkt musí být zaměřen na využití infrastruktury cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava (Zlínský kraj).

  • Produkt musí být spojen s ubytováním na území Zlínského kraje nejméně na 1 noc.

  • Produkt bude nabízen od roku 2017, v případě produktů pro zimní sezonu může být nabízen od počátku sezony 2016/2017 a nemusí být cílen pouze pro jednu sezónu.

Hlavními tématy, která budou v roce 2017 v cestovním ruchu na Východní Moravě komunikována, jsou:

  • „Baroko na Východní Moravě“,
  • „Aktivní turistika a cykloturistika na Východní Moravě“,
  • „Wellbeing – zdravý životní styl na Východní Moravě“
Novinkou letošního roku je zapojení polských touroperátorů, cestovních kanceláří a agentur, tzn. letošní soutěž bude mezinárodní.

Uzávěrka soutěže je stanovena na pátek 3. února 2017.

Vyhlášení výsledků samostatně pro kategorii podnikatelského sektoru (tuzemských a polských subjektů) a pro veřejný (neziskový) sektor proběhne na Výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy dne 28. února 2017 ve Zlíně.
Soutěži HIT sezony udělila záštitu generální ředitelka České centrály cestovního ruchu - Czechtourism Monika Palatková.   
Vítězným produktům v obou kategoriích věnujeme věcnou cenu a zajistíme publicitu vítězných produktů. Kromě toho získají nejlepší produkty nepeněžité plnění od mediálních partnerů soutěže. Pro soutěž HIT sezony jsou mediálními partnery C. O. T. Media a Turistika.cz.
Kvalitu předložených záměrů posoudí odborná porota tvořená zástupci marketingových odborníků a odborníků na cestovní ruch.
Kromě výsledků soutěže HIT sezony Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ocení Nejlepší počin v cestovním ruchu v roce 2016 a vyhlásí Osobnost – srdcaře cestovního ruchu Východní Moravy. Mediálním partnerem Osobnosti-srdcaře je TTG Czech.
Záštita soutěže HIT sezony

Záštita soutěže HIT sezony