10.02.2015

Turistické HITy sezony 2015 pro Luhačovické lázně a město Kroměříž, nejlepšími počiny Slovácká kuchařka a Zátoka rejnoků. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlásila na Výroční konferenci cestovního ruchu ve Starém Městě výsledky soutěže o HIT sezony, kterým se stane turistická nabídka s největším potenciálem oslovit přijíždějící turisty.

Soutěž je zvlášť pro podnikatelský a veřejný sektor hodnocena odbornou porotou. Ta v letošním ročníku soutěže usoudila, že mezi podnikatelskými projekty má největší šanci stát se hitem letošní sezony produkt akciové společnosti Lázně Luhačovice s názvem „Po stopách Dušana Jurkoviče“. Lázeňští hosté kromě relaxace v lázních poznají formou výletů nejvýznamnější stavby tohoto slovenského architekta nejen na Moravě, ale i na Slovensku.  
Právě spojení relaxace a aktivního poznávání historického odkazu Dušana Jurkoviče porota ocenila. Dle jejího výroku produkt může do lázní přivést nové klienty, kteří mají příležitost navštívit při opakované návštěvě i další historická a kulturní místa regionu.
V kategorii neziskového sektoru získává ocenění HIT sezony projektu města Kroměříže „Filmová Kroměříž“. U tohoto projektu porota konstatovala, že „odpovídá současným trendům a požadavkům návštěvníků a přináší další rozměr do atraktivního historického města. Pozitivní je dopad na cílovou skupinu rodiny s dětmi, což je pro produkt „Kroměříž“ velmi prospěšné. Obdivuhodná je pestrá škála kooperujících programů a subjektů, což může vést k zajímavé nabídce s komerčními subjekty.“ Ceny pro oba HITy předal v průběhu 6. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy Michal Janeba, zastupující generální ředitelku České centrály cestovního ruchu Czechtourism a Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy na své výroční konferenci uděluje každoročně ocenění Významný počin v cestovním ruchu projektům, které výrazně přispěly k turistické atraktivnosti regionu.
Ocenění bylo za rok 2014 uděleno dvěma počinům - Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu za projekt : Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku“. „Slováckou kuchařku a vše kolem ní nepovažujeme jen za technicky a marketingově zdařilou akci, ale považujeme ji za základ budoucích projektů v oblasti gastronomie a s touto oblastí spojených produktů cestovního ruchu na Slovácku“, říká Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Ocenění získala také ZOO a zámek Zlín-Lešná za projekt „Zátoka rejnoků“. „Zátoku rejnoků nevnímáme jen jako zdařilou investici, ale bereme ji také jako mimořádnou ukázkou invence a koncepčního přístupu k rozvoji ZOO.  Dodejme, že ZOO Zlín-Lešná je druhou nejoblíbenější zoo v ČR (po té pražské) a v roce 2014 zaznamenala, i díky Zátoce rejnoků neuvěřitelných 24 procent růstu počtu návštěvníků“, zdůvodňuje volbu tohoto počinu Dana Daňová.