Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Podprogram je členěn na 5 dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016.

Podrobné informace lze získat na tomto odkazu.