Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích: v ČR podnikatelský sektor a veřejný sektor, v Polsku pro podnikatelský sektor.
  • Produkt musí být zaměřen na využití infrastruktury cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava (Zlínský kraj).
  • Přihlašovatel může mít sídlo mimo Zlínský kraj.
  • Produkt musí být spojen s ubytováním nejméně na 1 noc.
  • Produkt může být spojen s nabídkou pro více cílových skupin
  • Produkt musí být obchodovatelný. Měla by být uvedena orientační cena.
  • Produkt bude nabízen od roku 2017, v případě produktů pro zimní sezonu může být nabízen od počátku sezony 2016/2017.
  • Produkt může být cílen na více sezon.

 

Hodnocení bude provedeno odbornou porotou zvlášť pro podnikatelské subjekty a pro neziskový (veřejný) sektor. V odborné porotě nejsou zastoupeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže.
Přihláška do soutěže  (viz připojený soubor) musí být doručena do 3. února 2017 elektronicky  na adresu: turistika@vychodni-morava.cz nebo poštou (3. únor 2017 = den doručení)  na adresu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, ulice J. A. Bati 5520, Zlín, PSČ 761 90.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy dne 28. února 2017.