Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: podnikatelský sektor a veřejný sektor.
  • Produkt musí být zaměřen na využití infrastruktury cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava (Zlínský kraj).
  • Přihlašovatel může mít sídlo mimo Zlínský kraj.
  • Produkt musí být spojen s ubytováním nejméně na 1 noc.
  • Produkt musí být spojen s nabídkou pro minimálně jednu cílovou skupinu.
  • Produkt musí být obchodovatelný. Měla by být uvedena orientační cena. Obchodovatelnost subjektivně posoudí hodnoticí komise.
  • Produkt bude nabízen od roku 2016, v případě produktů pro zimní sezonu může být nabízen od počátku sezony 2015/2016.
  • Produkt nemusí být cílen pouze pro jednu sezónu.
  • Hodnocení bude provedeno odbornou porotou zvlášť pro podnikatelské subjekty a pro neziskový (veřejný) sektor. V odborné porotě nejsou zastoupeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže.
  • Přihláška do soutěže  (viz připojený soubor) musí být doručena do 15. ledna 2016 elektronicky  na adresu: turistika@vychodni-morava.cz nebo poštou (15. leden 2015 = den doručení)  na adresu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, ulice J. A. Bati 5520, Zlín, PSČ 761 90.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy dne 23. února 2016.