08.11.2017

VÝCHODNÍ MORAVA – Výsledky cestovního ruchu ve Zlínském kraji, hodnocené dle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem, potvrzují několik posledních let trvající trend a sice růst. Po minulém roce, kdy byla zaznamenána historicky dosud nejvyšší návštěvnost, se dynamika růstu zdánlivě zpomalila, přesto jak v počtech hostů, tak i jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje, zaznamenáváme vesměs kladná čísla. Ta se týkají jak tuzemců, tak zahraničních hostů.

Dle dnešní zprávy Českého statistického úřadu ve 3. čtvrtletí 2017 přijelo do Zlínského kraje 260 785 hostů, kteří zde strávili 838 480 přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 4 %), tak počet přenocování (+ 3,7%). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých ve třetím čtvrtletí přijelo o 3,9% více než loni, podobný (+4,2%) je přírůstek počtu cizinců.

Také souhrnné výsledky za prvních 9 měsíců roku 2017 lze označit za pozitivní. Celkem za toto období 586 614 hostů strávilo ve Zlínském kraji 1 758 667 přenocování. To ve srovnání s rokem 2016 představuje růst počtu hostů o 7,5 % a počtu přenocování o 4,7 %. Tradičně vyšší je dynamika růstu počtu hostů ze zahraničí, která v meziročním srovnání dosahuje hodnotu 13,2% u počtu hostů a 14,3% u přenocování.

Mezi desítkou zahraničních trhů nedošlo k zásadním změnám, ale za povšimnutí stojí rostoucí hodnoty návštěvnost z Nizozemí, USA, Velké Británie a Maďarska. (viz připojené tabulky)

Při pohledu na dosavadní výsledky sezony nás velmi těší jednak dlouhodobě stabilní růst počtu tuzemských hostů a jejich přenocování, ale také návrat klientů z Nizozemska. Po několika hubených letech opět nacházejí motivaci k návštěvě našeho regionu. Totéž platí o hostech z Ruska, již třetím rokem zaznamenáváme rostoucí zájem hostů z Maďarska a z USA, kam jsme směřovali část prostředků na marketing. Letošní výsledky vnímáme pozitivně s vědomím toho, že rok 2016 byl pro návštěvnost kraje rekordním. Proto je na místě srovnat je i s „normálním“ rokem 2015. Je velmi pravděpodobné, že stejně jako v minulém roce překročí celoroční počet přenocování hranici dvou milionů nocí,“ komentuje výsledky Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

 

 

Kontakt:

 

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 70, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava

 

Příloha

TOP 10 zahraničních trhů z pohledu počtu přenocování a počtu hostů ve Zlínském kraji za první tři čtvrtletí roku 2017, srovnání se stejným obdobím roku 2016 a 2015.

Přenocování 1. až 3. Q 2017, Zlínský kraj

 

1-9_2017

1-9_2016

1-9_2015

index 2017-2016

index 2017-2015

Celkem

1 758 667

1 680 175

1 643 461

104,67

107,01

Rezidenti

1 533 995

1 483 625

1 445 515

103,40

106,12

cizinci

224 672

196 550

197 946

114,31

113,50

Slovensko

75 721

69 262

65 397

109,33

115,79

Německo

28 793

27 306

28 266

105,45

101,86

Polsko

19 552

18 185

18 718

107,52

104,46

Rakousko

14 218

15 176

15 661

93,69

90,79

Rusko

8 099

5 151

8 253

157,23

98,13

Itálie

6 874

5 224

5 447

131,58

126,20

Spojené království

5 957

4 748

4 898

125,46

121,62

Francie

5 947

5 245

4 660

113,38

127,62

USA

5 794

4 099

4 110

141,35

140,97

Maďarsko

4 869

3 360

3 016

144,91

161,44

 

Počet hostů 1. až 3. Q 2017, Zlínský kraj

 

1-9_2017

1-9_2016

1-9_2015

index 2017-2016

index 2017-2015

Celkem

586 614

545 797

528 910

107,48

110,91

Rezidenti

487 391

458 147

446 324

106,38

109,20

cizinci

99 223

87 650

82 586

113,20

120,15

Slovensko

35 113

31 540

28 213

111,33

124,46

Německo

12 092

11 162

11 210

108,33

107,87

Polsko

11 789

11 361

10 666

103,77

110,53

Rakousko

4 537

4 460

4 255

101,73

106,63

Itálie

2 751

2 605

2 538

105,60

108,39

Rusko

2 639

2 178

2 389

121,17

110,46

Spojené království

2 498

1 915

2 274

130,44

109,85

Maďarsko

2 367

1 973

1 567

119,97

151,05

USA

2 192

1 744

1 681

125,69

130,40

Francie

2 183

1 875

1 756

116,43

124,32

 

Zpracování vlastní dle ČSÚ