11.05.2017

VÝCHODNÍ MORAVA – Letošní zimní sezonu, kterou charakterizují výsledky cestovního ruchu za první čtvrtletí 2017, lze označit za zdařilou. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V prvním čtvrtletí 2017 přijelo do Zlínského kraje 130 416 hostů, kteří zde realizovali 369 239 přenocování. Meziročně vzrostl jak celkový počet hostů (+ 6,5 %), tak přenocování (+ 2,3 %). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v prvním čtvrtletí přijelo o 4,1 % více, než vloni, výrazný je přírůstek počtu cizinců (+19,0%).

 

„Ačkoliv Zlínský kraj není typickým „lyžařským regionem“, přesto se daří získávat v zimním období klientelu, která v kraji tráví zimní relaxační pobyty v resortech nabízejících wellness a lázeňskou péči. Pozitivní je skutečnost, že námi vybrané zahraniční trhy reagují na marketingové aktivity Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a vysoká dynamika růstu zahraničních hostů pokračuje“, říká Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

 

V návštěvnosti cizinců došlo v prvním čtvrtletí 2017 k výraznému růstu jak počtu hostů (+19 %) tak přenocování (+26%)

„Nejvíce rostoucím zahraničním trhem posledních několika let je Polsko, počty Poláků, kteří přijeli v I. čtvrtletí 2017 do Zlínského kraje, vzrostly meziročně o 24 %, což je po loňském skokovém nárůstu velmi potěšitelné. Pokles počtu ruských hostů se nejen zastavil, ale registrujeme nejen zotavení, ale i růst počtu hostů z této destinace“, dodává Dana Daňová.

 

Tabulka – počty zahraničních hostů, vybrané trhy – 1. čtvrtletí 2017

Počet hostů

1Q 2017

1Q 2016

Index 1Q

2017/2016

%

Celkem

130 416

122 402

106,55

Rezidenti

106 132

101 988

104,06

cizinci

24 284

20 414

118,96

Slovensko

8 202

7 287

112,56

Německo

3 200

2 940

108,84

Polsko

2 794

2 255

123,90

Rakousko

1 366

1 324

103,17

Itálie

704

628

112,10

Spojené království

678

425

159,53

Maďarsko

661

632

104,59

Rusko

655

546

119,96

Francie

603

464

129,96

Ukrajina

505

344

146,80

 

Zpracováno dle ČSÚ.

 

 

Kontakty:

Mgr. Renata Janečková, mluvčí Zlínského kraje, telefon: 731 555 161, 577 043 190

email: renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz , www.kr-zlinsky.cz 

 

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 70, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava