10.05.2018

ZLÍN - 24. ročník mezinárodního hudebního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2018 probíhá od 3.5. – 8.6.2018 ve Zlíně, Uherském Hradišti a Luhačovicích. Záštitu nad festivalem převzali Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje a Ing. et. Ing. Jiří Korec, náměstek primátora statutárního města Zlína.

Ve čtvrtek 17. května 2018 v 19.00 hod. se ve Velkém sále Kongresového centra Zlín koná první koncert účastníků festivalu Talentinum 2018.

Na programu budou tyto skladby:

G. ROSSINI: Italka v Alžíru, předehra
W. A. MOZART: Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, KV 466
J. HAYDN: Koncert pro hoboj a orchestr
P. I. ČAJKOVSKIJ: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr A dur, op. 33

Představí se klavírista  MATYÁŠ NOVÁK (20 let) , hráč na hoboj ALEXANDER KRIMER (23 let) a violoncellista JÁN BOGDAN (24 let). Dirigovat bude 23 letý dirigent TOMÁŠ STANČEK.

Kontakty:

Ing. Dagmar Garguláková – vedoucí propagace a marketingu Filharmonie Bohuslava Martinů
tel: 577 005 736; 739 683 675, e-mail: gargulakova@filharmonie-zlin.cz

Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, PR a marketing,
T: 733 16 16 71, 577 043 903, E: turistika@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava