07.11.2018

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem, pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje zahájený před 6 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.

Podle dnešní zprávy Českého statistického úřadu přijelo za první tři čtvrtletí roku 2018 do Zlínského kraje 625 151 hostů, kteří zde strávili 1 819 590 nocí. Meziročně tak vzrostl o 8,75 % celkový počet hostů a o 4,91 % počet přenocování. Kdybychom hodnotili jen třetí čtvrtletí, tedy letošní hlavní sezonu, zde patří Zlínský kraj z pohledu růstu návštěvnosti mezi tři nejlepší regiony spolu s kraji Karlovarským a Plzeňským, " informovala ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.

„Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v prvních devíti měsících letošního roku přijelo o více než 8% více než v roce 2017. Vyšší dynamiku vykazuje nárůst počtu cizinců, a sice téměř 11 procent," doplnila ředitelka Petra Psotková.

Průměrná délka přenocování se v dosavadním průběhu letošního roku mírně zvýšila, pohybuje se kolem 2,9 přenocování na jednoho hosta. „Tuto průměrnou hodnotu překračují pobyty tuzemských hostů, naopak nejkratší dobu přenocování u nás mají hosté z blízkých zahraničních trhů -  Polska a Maďarska," uvedla ředitelka Psotková

Mezi desítkou zahraničních trhů stojí za povšimnutí pokračující růst počtu maďarských a ukrajinských klientů. Zajímavý je také růst počtu hostů (+17%) a jejich přenocování (+15%)  ze vzdálených asijských trhů (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan), kterých v součtu přijelo do kraje 2115 a strávili zde 4641 přenocování.

 

Kontakt:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

 


Příloha

Počet hostů ve Zlínském kraji, 1. - 3. ČTVRTLETÍ 2018/2017

Hosté

Leden-září 2017

Leden – září 2018

 Index18/17

Celkem

574 872

625 151

        108,75   

Rezidenti

480 082

519 988

        108,31   

cizinci

94 790

105 163

        110,94   

Z toho

 

 

 

Slovensko

34 365

39 055

        113,65   

Německo

11 501

12 365

        107,51   

Polsko

10 927

11 837

        108,33   

Rakousko

4 280

4 703

        109,88   

Rusko

2 408

2 675

        111,09   

Itálie

2 607

2 566

         98,43   

Maďarsko

2 225

2 501

        112,40   

Ukrajina

1 942

2 463

        126,83   

USA

2 092

2 392

        114,34   

Spojené království

2 364

2 355

         99,62   

 

POČET PŘENOCOVÁNÍ ve Zlínském kraji, 1. - 3. ČTVRTLETÍ 2018/2017

Přenocování

Leden - září 2017

Leden – září 2018

 Index18/17

Celkem

1 734 361

1 819 590

         104,91   

Rezidenti

1 517 871

1 582 854

         104,28   

Cizinci

216 490

236 736

         109,35   

Z toho

 

 

 

Slovensko

74 259

85 596

         115,27   

Německo

27 575

29 239

         106,03   

Polsko

18 453

20 335

         110,20   

Rakousko

13 817

13 005

           94,12   

Rusko

7 598

7 571

           99,64   

USA

5 617

6 682

         118,96   

Itálie

6 517

5 799

           88,98   

Ukrajina

3 600

5 602

         155,61   

Spojené království

5 641

5 517

           97,80   

Francie

5 820

5 369

           92,25   

Maďarsko

4 623

5 056

         109,37   

 

Zpracování vlastní dle údajů Českého statistického úřadu

Zpracoval: Ing. Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.,
tel.: 733 16 16 71, 577 043 903, zdenek.urbanovsky@vychodni-morava.cz ,