09.04.2018

Informace o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITEL/ŘEDITELKA CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY, O. P. S.

POPIS POZICE

 • je statutárním orgánem CCR VM, jedná a podepisuje za společnost v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem a v souladu se zakladatelskou smlouvou a statutem společnosti;
 • zabezpečuje řízení CCR VM v rozsahu pravomocí ředitele vymezených právními předpisy a vnitřními normami (strategické, obchodní, provozní, personální, finanční a projektové řízení);
 • je reprezentantem CCR VM zaměřeným na aktivní naplňování cílů a záměrů CCR VM, rozvoj a zvýšení kvality cestovního ruchu v regionu a zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu, maximalizaci efektivity činnosti společnosti a produktivitu zaměstnanců CCR VM;
 • koordinuje kooperaci mezi veřejným a soukromým sektorem a turistickými oblastmi v zájmu zvýšení výkonu cestovního ruchu a efektivnějšího využití finančních zdrojů.

 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Zlín

 

POŽADAVKY

Podmínkou:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (pozn. např. Ing., Mgr., MgA., PhDr., RNDr. atp; nikoliv Bc.)
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni;
 • občanská a trestní bezúhonnost;
 • praxe a zkušenosti s řízením týmu;
 • základní znalost legislativního prostředí a orientace v procesech týkajících se fungování o. p. s.;
 • zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení;
 • samostatnost, flexibilita, loajalita;
 • komunikační, organizační a prezentační dovednosti, schopnost aktivního jednání na mezinárodní úrovni;
 • orientace v oblasti cestovního ruchu a jeho trendů v ČR i na mezinárodní úrovni;
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office);
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti, vyjednávací schopnosti;
 • strategické a analytické myšlení;
 • aktivní řízení motorového vozidla – skupina B.

Výhodou:

 • zkušenosti v oblasti cestovního ruchu;
 • základní znalosti o fungování regionální samosprávy; znalost prostředí cestovního ruchu a jeho atraktivit ve Zlínském kraji;
 • orientace v problematice dotačních programů v ČR a EU v oblasti cestovního ruchu.

Předpokládaný nástup 1. 6. 2018

 

K PŘILÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT

 • strukturovaný profesní životopis;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • motivační dopis;
 • vlastní koncept vize fungování CCR VM a řízení cestovního ruchu ve Zlínském kraji pro období do roku 2020 v rozsahu max. 10 stran formátu A4.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději 19. dubna 2018 do 10:00 hodin na adresu:

   Krajský úřad Zlínského kraje

   oddělení personálních věcí a vzdělávání

   k rukám Bc. Evy Gazdošové

   tř. Tomáše Bati 21

   761 90 Zlín

 

Výběrové řízení se uskuteční v pátek 20. 4. 2018 – písemné testy od 11:30 hodin; ústní pohovory od 13:00 hodin.

Uchazeči budou po zaslání přihlášky informováni o místě konání výběrového řízení formou emailové pozvánky.