28.07.2017

KROMĚŘÍŽ – Nádheru císařského dvora Leopolda I. připomíná výstava s názvem Koně v piškotech, která je až do 1. října k vidění v Manském sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

 „Návštěvníkům výstavy v kroměřížském zámku představujeme slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. (1640–1705). Vycházíme z dochovaných záznamů divadelních představení, ohňostrojů a také baletu – i toho koňského. Právě od něj je odvozen název výstavy Koně v piškotech,“ vysvětlil kurátor Miroslav Kindl z pořádajícího Muzea umění Olomouc.

Doba vlády císaře Leopolda I. v habsburské monarchii a Ludvíka XIV. ve Francii dokazuje, že bojovat se nemusí pouze na poli válečném a slavnosti nemusí být jen pouhou radovánkou. Právě zápas o postavení těchto dvou panovníků se přenesl z válečných polí také do písku arén a na prkna divadelních jevišť. „Na výstavě představujeme umělce a díla libretistů, skladatelů, scénografů, malířů, grafiků i ohňostrůjců druhé poloviny 17. století. Byli to oni, kteří formovali a dokumentovali kulturní život na císařském dvoře. Spojili hudbu, dramatická a výtvarná umění s historickými událostmi, dobovou filozofií, politikou a společenským myšlením. Vystaveny budou také oslavné knihy o Leopoldovi I. nebo grafické listy dokumentující císařské korunovace a s tím související festivity, jako například slavnostní vjezdy do měst,“ řekl Miroslav Kindl.

Aby si dokázali návštěvníci výstavy Koně v piškotech na vlastní oči představit okázalost císařského dvora Leopolda I., připravili pro ně kurátoři výstavy také speciální animace.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Kasal, tiskový mluvčí, Muzeum umění Olomouc, tel.: 585 514 282, 602 671 47, e-mail:  kasal@olmuart.cz

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 70, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz, www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava