Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

02.07.2015

Velká Morava, mocná říše zasahující území dnešní České republiky, jižních oblastí Polska, velké části Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a také Itálie, je spojena i s příchodem věrozvěstů – sv. Cyrila a Metoděje – na naše území.

Jejich příběh představuje autentický motiv, v němž rezonuje základní kulturní, duchovní a společenská identita naší země. V moderním pojetí představují Cyril a Metoděj čitelnou a nosnou marketingovou značku pro komunikaci území ve vztahu k rozvoji kulturního cestovního ruchu. Symbolizují cestu ke kořenům, k základním hodnotám evropské civilizace a kultury, která tvoří rámec připravovaného produktu a předkládaného projektu kulturního turismu.
Jádrem předkládaného projektu je rozvoj partnerství a spolupráce s blízkými sousedy – regiony, které byly součástí Velké Moravy, jako cesta ke společné propagaci kulturního cestovního ruchu v tomto území. Využitím příběhu Cyrila a Metoděje směřujeme k oživení cestovního ruchu v těchto regionech, podloženému novým zastřešujícím tématem. Postavení Zlínského kraje, kde se nachází jádro Cyrilometodějské legendy, je ideální pro management tohoto projektu a koordinaci spolupráce s dalšími partnery.

CÍLE

Podpora domácího cestovního ruchu a incomingu z vybraných zdrojových trhů (Polsko, Slovensko, Německo, Rakousko) v rámci zvolených cílových skupin formou udržitelného cestovního ruchu se zaměřením na kulturní tematiku.
Podpora a rozvoj kulturního a duchovního dědictví, tradic, řemesel prostřednictvím propagace zvoleného území, obcí a jejich atraktivit.
Zvýšení ekonomického výkonu ve sledovaném území vyšším využitím infrastruktury a služeb v cestovním ruchu.
Rozvoj partnerství a aktivní spolupráce s regiony v území původní Velké Moravy.

POPIS PROJEKTU

Žadatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Partneři: Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy – partner s finančním příspěvkem; Moravskoslezský kraj – partner s finančním příspěvkem

Název projektu: Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Operační program: Integrovaný operační program

Lokalizace aktivity: NUTS 2 Jihovýchod, Střední Morava, Moravsko – Slezsko, Severovýchod – Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Pardubický kraj

Odhadované náklady: 22 001 500 Kč