Centrála cestovního ruchu Východní Moravy uspořádá dne 27. února 2018 v obci Lidečko 9. výroční konferenci cestovního ruchu turistického regionu Východní Morava (Zlínský kraj). Jejím cílem je poskytnout subjektům cestovního ruchu informace a podněty k jejich další práci. Lokalizací konference do nevelké obce chce Centrála mj. ukázat potenciál tzv. venkovské turistiky v regionu.

 V průběhu konference budou vyhodnoceny výsledky cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2017, budou představeny hlavní priority marketingu pro rok 2018. Výměna zkušenosti bude věnována podpoře lokálních producentů a možnostem venkovské turistiky a agroturistiky. 

Předběžný program Výroční konference

·      Termín konání: úterý 27. února 2018 od 10:00 hodin, prezence od 9:30 hod.
·      Místo konání: Obec Lidečko, Společenské centrumwww.lidecko.cz
·      Konference je pořádána s podporou Czech Convention Bureau, www.czechconvention.com
·      Moderátorem konference bude Eva Frindtová, vydavatelka C.O.T. MEDIA, s. r. o.
 
PROGRAM KONFERENCE
10:00     Zahájení konference
Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko, Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje,
10:15     Agentura CzechTourism a její podpora cestovnímu ruchu v regionech
Aleš Pangrác, ředitel Odboru regionální partnerství a B2B agentury CzechTourism
10:40     Cestovní ruch na Východní Moravě v roce 2017
Dana Daňová, ředitelka CCRVM
11:00     Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších moravských krajů v roce 2017
Ivan Marek, ředitel m-Ark Marketing a reklama, s. r. o.
11:20     Marketingový plán CCRVM na rok 2018
Barbora Krkošková, CCRVM
11:35     Tripy a studijní cesty, forma efektivní propagace regionu
Zdeněk Urbanovský, CCRVM
11:50- Potenciál cestovního ruchu v mikroregionu Hornolidečsko
Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč
12:10     Produkt agroturistiky v údolí Rožnovské Bečvy
Radek Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm
12:25     Regionální značky a jejich využití v cestovním ruchu
Jana Brázdilová, Agrární komora Zlínského kraje
12:45     Tradiční výrobek Slovácka
Lenka Durďáková, Region Slovácko
13:00     Diskuse, pozvánky k akcím
13:15     Vyhlášení Srdcaře cestovního ruchu Východní Moravy
Závěr konference a networking účastníků
 

 Konferenci udělili záštitu generální ředitelka České centrály cestovního ruchu CzechTourism Monika Palatková a člen Rady Zlínského kraje Jan Pijáček. 

V průběhu konference bude zajištěno drobné občerstvení a pitný režim, na závěr k networkingu teplý oběd. V předsálí budou k dispozici propagační materiály turistických destinací.
 

Účastníci:

  • Podnikatelé a subjekty v cestovním ruchu, turistická informační centra z Východní Moravy, partneři z turistických oblastí, pozvaní hosté.