Turistický region Východní Morava – 3K platforma
Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.
K praktické realizaci 3 K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu v kraji je u Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ustaven poradní sbor ředitele – externí tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistických oblastech. Členy poradního sboru, který má charakter pružného pracovního týmu, jsou zástupci jednotlivých turistických oblastí a zástupci vybraných podnikatelských subjektů nebo neziskového sektoru. Posláním tohoto poradního sboru je hájit zájmy jednotlivých turistických oblastí zastoupených v turistickém regionu Východní Morava a na bázi smluvního partnerství s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy pomáhat jejímu internímu výkonnému managementu koordinovat a řídit společné a dohodnuté aktivity ve svých oblastech jak směrem k soukromému, tak i veřejnému sektoru. 

Zlínsko a Luhačovicko:

Dana Müller, Luhačovické Zálesí Pavla Julinová, Magistrát města Zlína

Kroměřížsko

Ivana Kozáková, TO Kroměřížsko Pavel Zrna, město Kroměříž

Valašsko

Ing.  Marie Přibylová, TO Valašsko Helena Volková, město Vsetín

Slovácko

Lenka Durďáková, Region Slovácko Hana Patková, IC Uherské Hradiště

Konzultanti z řad podnikatelských subjektů:

Josef Michálek, hotel Pohoda Luhačovice

Roman Taťák, hotel Augustiniánský dům, Luhačovice

Michal Vala, Resort Valachy, Velké Karlovice

Josef Hájek, hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Libor Cabák, Rožnovský pivovar, Rožnov pod Radhoštěm

Boris Zubík, hotel Černý Orel, Kroměříž

Dalibor Chrastina, Lázně Luhačovice, a. s.

Libor Staňa, Balony.eu, Břestek

Josef Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Petr Gottwald, Dvůr pod Starýma Horama, Boršice

Michal Hampala, Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Roman Kalabus, Bike Resort Valašsko, Valašská rekreologická společnost Vsetín

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Jsi nadšenec

Blogger

Chceš být součástí našeho teamu a mít výhody v podobě vstupenek, skipasů, pobytových voucherů pro sebe a své kamarády?