01.12.2017

ZLÍN, HODONÍN – Čtyřdenní adventní putování mezi významnými poutními místy Šaštínem (SK) a Velehradem dnes (1. prosince 2017) odstartoval poutník Petr Hirsch a dalších 10 zájemců o poznání Cyrilometodějských stezek. Ty jsou koncipovány jako hvězdicové putování do Velehradu z různých míst v ČR a okolních států, slovenský Šaštín je prvním zahraničním výchozím bodem.

Petr Hirsch je zkušený poutník, má za sebou například „16.000 kilometrovej vejšlap“ (Dvůr Králové n. L., Santiago de Compostela, Řím, Jeruzalém) či premiéru putování s vozíčkářem, které se stalo námětem filmového snímku „Camino na kolečkách“, který běží právě v kinech. 

„Získávám každoročně rostoucí počet zájemců o Velikonoční putování po Svatojakubské cestě Moravou, nově zkouším zavést i budoucí tradici Adventního putování z Šaštína na Velehrad po Cyrilometodějské stezce. Poprvé vyrážím se skupinkou deseti osob, počítám, že další lidé se připojí i během cesty. Nereprezentuju žádnou organizaci ani církev, doprovázenou pouť pořádám sám za sebe a dobrovolně,“ řekl propagátor pěšího putování Petr Hirsch (www.pout.eu). O své zkušenosti  a poutnické plány se podělil 30. listopadu  s účastníky odborné konference nazvané „Perspektivy Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji“.

Ta byla věnována rozvoji poutní turistiky v uvedeném kraji, ale také v sousedících regionech. Zúčastnilo  se jí přes 40 zástupců veřejné správy, církve, kultury, vzdělávání, cestovního ruchu a regionálního rozvoje z ČR i Slovenska.

Pěší poutě pomáhají nacházet lidem zklidnění a sebe sama, jsou šetrné k životnímu prostředí, úsporné i zdravé. Celoevropské trendy vypovídají o tom, že putování po poutních stezkách oslovuje stále více lidí jak s vyznáním, tak i bez vyznání.

Církevní turismus na jižní Moravě rozvíjí také Brněnské biskupství, o čemž hovořil biskupský delegát Roman Kubín (www.cirkevnituristika.cz) nebo Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava (www.jakubskacesta.cz ). 

Pořádající sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje usiluje o zavedení značených cyrilometodějských tras na jižní Moravě (např. od Mikulčic přes Svatý Antonínek na Velehrad a od Vranova přes Křtiny a Horu sv. Klimenta na Velehrad) a speciální nabídky pro poutníky a turisty podél nich.

Na konferenci bylo také podepsáno memorandum o spolupráci mezi sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a spolkem Svatá Ludmila 1100 let (www.svataludmila.cz ), založeným v Čechách v r. 2016.

Obě neziskové organizace spojuje úcta ke kulturnímu dědictví naší země s kořeny v raném středověku a také snaha rozvíjet odkaz našich světců za účelem osvěty i regionálního rozvoje. První přemyslovský kníže Bořivoj byl údajně pokřtěn na Moravě arcibiskupem Metodějem. Se svou ženou Ludmilou postavili první kostel v Čechách na Levém Hradci. Právě odtud se chodí každoročně etapová pouť na Velehrad. Jedním z cílů spolupráce je naplánovat a vyznačit poutní trasy spojující významná česká a moravská duchovní centra,“ konstatoval Jan Pijáček, předseda sdružení EKSCM a člen Rady Zlínského kraje.

 

Konferenci uspořádalo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka sdruženíEvropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Masarykovým muzeem Hodonín a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava.

 

Kontakty:

Mgr. Renata Janečková, mluvčí Zlínského kraje, telefon: 577 043 190,
e-mail: renata.janeckova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, tel. 733 161 674
www.cyril-methodius.eu/konference/ 

PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., tel.: 733 16 16 70, 577 043 900, dana.danova@vychodni-morava.cz , www.vychodni-morava.cz, www.facebook.com/vychodnimorava