Chcete se stát součástí našeho týmu? Na této stránce naleznete seznam volných pracovních pozic Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

 

V případě zájmu o některou z dále uvedených volných pracovních pozic nás kontaktujte na adrese info@vychodni-morava.cz.  

Projektový manažer

 • Řízení projektů po metodické a odborné stránce, monitorovací zprávy
 • Kontrola vedení řádné dokumentace a řádného řízení projektů v oddělení projektového řízení, kontrola průběhu projektů a jejich jednotlivých realizačních fází
 • Komunikace s nadřízeným orgánem
 • Příprava podkladů k finančním operacím, včetně komunikace s účetní společnosti
 • Cash flow a dohled nad přípravou monitorovacích zpráv a administrace projektů
 • Dohled nad dodržováním zásad archivace podkladů k projektům, naplňování spisového a skartačního řádu
 • Příprava podkladů ke kontrolám a auditu
 • Příprava podkladů k výroční zprávě
 • Povinná publicita projektů
 • Sledování trendů, statistiky, legislativy, programů rozvoje v rámci domácího i zahraničního CR
 • Monitorování a vyhledávání dotačních programu ČR a EU ve vztahu k jejich využití pro společnost 

Další informace ZDE.

 

 

 

 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. si vyhrazuje právo zrušit vypsaná výběrová řízení bez udání důvodů.