Aktuálně

Tiskové zprávy

KONFERENCE CESTA ZA PÍSMEM UKÁZALA PEDAGOGŮM, JAK PRACOVAT S HLAHOLICÍ

24. 3. 2023
Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál ¬– pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9 let.

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU VÝCHODNÍ MORAVY OBDRŽELA CENU ZA PROJEKT UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH

20. 3. 2023
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy obdržela cenu za druhé místo v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu. Vítězové prestižní soutěže byli slavnostně vyhlášeni během zahajovacího dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. probíhaly v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA CHCE VZBUDIT ZÁJEM ŠKOLNÍ MLÁDEŽE O HLAHOLICI A DALŠÍ DĚDICTVÍ VELKÉ MORAVY

17. 3. 2023
Tématem konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou pořádá sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, bude hledání možností, jak vzbudit zájem dnešní školní mládeže o hlaholici, písmo, které přinesli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu před 1160 lety. Konference se uskuteční 23. března 2023 v Jezuitském sklepě, součásti Městského informačního Event centra ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

3. 3. 2023
Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

3. 3. 2023
Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech.

NÁVŠTĚVNOST ZLÍNSKÉHO KRAJE BYLA V ROCE 2022 SROVNATELNÁ S ROKEM 2019

9. 2. 2023
Dnes zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 4. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vedla v roce 2022 velmi dobře.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.