„Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“


„Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“.


Východní Morava – Opravdová dovolená

Předmětem projektu je zvýšit povědomí o regionu a jeho turistické nabídce jako dovolenkové destinaci. Prosadit se v silné konkurenci dalších regionů v rámci domácího cestovního ruchu. Rovněž restartovat odvětví cestoví ruchu v návaznosti na dopady pandemie COVID-19 a připravit se na oživení a nárůst turistů. Prostřednictvím šetření chování domácího návštěvníka ověřit jeho současné způsoby chování a zájmy. Nabídku rozšířit pro cílovou skupinu pohybově handicapovaných a nabídnout jim opravdu prověřené turistické cíle.


História včera a dnes

Projekty

Na území Trenčíského a Zlínského kraje je vysoká koncentrace hradů, zámků a kostelů. Některé z nich plnili obrannou funkci, jiné naopak sloužily jako sezonní sídla šlechty. Odborná publikace "História včera a dnes" porovnává jejich současnou podobu s liniovými kresbami akademické rekonstrukce hradů.


Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty

Projekty

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty“


Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc...

Projekty

Projekt se všemi aktivitami, které zahrnuje, podpoří nejenom jednotlivé prvky jednotné komunikace a profilaci turistického regionu Východní Morava, ale zejména bude motivovat turisty k pobytu a k aktivnímu poznávání regionu.


Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění

Projekty

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“.


Štúdia Vážskej cyklotrasy

Cieľom projektu je vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických cestičiek na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK), predovšetkým vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva - Vlára – Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce


Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země

Velká Morava, mocná říše zasahující území dnešní České republiky, jižních oblastí Polska, velké části Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a také Itálie, je spojena i s příchodem věrozvěstů – sv. Cyrila a Metoděje - na naše území.


„Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja zo sedla bicykla"

Realizáciou mikroprojektu sa zabezpečí nielen propagácia využiteľnosti oblasti pre športovo - rekreačné účely, ale i kultúrneho dedičstva nielen na území cezhraničných partnerov, ale bude mať dopad aj na širšie okolie. Vďaka informáciám obsiahnutých v mapách budú možnosti cykloturistiky na oboch stranách hranice ľahšie sprístupnené nielen obyvateľom, ale aj turistom z rôznych krajov. Pre českého partnera je prínosom samotná prezentácia a propagácia aktivít uvedených v projekte.


Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě

Projekt vytváří nový směr marketingu a marketingové komunikace destinace Východní Morava ve středoevropském cílovém prostoru. Po zkušenostech z let 2007- 2010 plánuje a zavádí pro příjezdovou turistiku marketing na úrovni zahraničních operátorů a agentur. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) bude spolupracovat se zástupci agentur, které budou v zahraničí poskytovat produktové nabídky. Tyto agentury budou tvořit konkrétní katalogové a akční nabídky pro klienty, které znají. Spolu s tím projekt doplní odborné prezentace posilující image destinace.


Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě

Projekt sdružuje podstatné systémové aktivity, které Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) a regionální partneři plánují do roku 2014. Navazuje na dosavadní projekty CCR VM i Zlínského kraje. Projekt se zaměřuje na domácí cestovní ruch, je určen hlavním cílovým skupinám, posilování destinační značky a synergii různých marketingových nástrojů. Hlavní inovace představuje sezónní propojení nabídky produktů a iniciace místních (oblastních) balíčků s cílem zatraktivnit pobyt návštěvníků a zvýšit jejich pobytové výdaje v regionu.


Projekt v rámci IOP: Významné kulturní akce a cíle východní části České republiky

Projekt s názvem Významné kulturní akce a cíle východní části České republiky byl podán do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence) a prioritní osa 4 b Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Projekt je zaměřen na podporu příjezdového cestovního ruchu.


Baťa nejsou jenom boty. Nová publikace, která zve na místa spojená s rodinou nejslavnějšího ševce

Projekty

Baťa nejsou jenom boty – tak se jmenuje nová publikace, která si klade za cíl seznámit veřejnost s místy ve Zlínském a Trenčínském kraji, která jsou spojená s rodinou nejslavnějšího ševce. Čtenáře zavede nejen do Zlína, někdejšího sídla baťovského impéria, ale také například do Napajedel, Vsetína či slovenské Bojnice.