Projekt vytváří nový směr marketingu a marketingové komunikace destinace Východní Morava ve středoevropském cílovém prostoru. Po zkušenostech z let 2007- 2010 plánuje a zavádí pro příjezdovou turistiku marketing na úrovni zahraničních operátorů a agentur. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) bude spolupracovat se zástupci agentur, které budou v zahraničí poskytovat produktové nabídky. Tyto agentury budou tvořit konkrétní katalogové a akční nabídky pro klienty, které znají. Spolu s tím projekt doplní odborné prezentace posilující image destinace.

Realizace projektu:

od 11/2010 do konce 2014 

Rozpočet projektu:

– celkové výdaje projektu 12 135 500 Kč

– z toho dotace EU ve výši 10 230 025 Kč

Financování: 85 % ROP SM, 15 % Zlínský kraj

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava (www.rr-strednimorava.cz).

Informace o projektu:

Projekt vytváří nový směr marketingu a marketingové komunikace destinace Východní Morava ve středoevropském cílovém prostoru. Po zkušenostech z let 2007- 2010 plánuje a zavádí pro příjezdovou turistiku marketing na úrovni zahraničních operátorů a agentur. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) bude spolupracovat se zástupci agentur, které budou v zahraničí poskytovat produktové nabídky. Tyto agentury budou tvořit konkrétní katalogové a akční nabídky pro klienty, které znají. Spolu s tím projekt doplní odborné prezentace posilující image destinace. Prakticky budou mnohé akce zajištěny v součinnosti s Czechtourismem. Vedle veletrhů a speciálních prezentací jsou náplní projektu vícejazyčné tiskové a multimediální produkty, které budou následně distribuovány formou kampaní. Tradiční hodnoty regionu budou doplněny o nové atraktivity, které odvětvovou nabídku rozšiřují: IPRÚ, krajská galerie, knihovna, kongresové a univerzitní centrum, památky UNESCO v Kroměříži či Velehrad.