Projekt s názvem Významné kulturní akce a cíle východní části České republiky byl podán do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence) a prioritní osa 4 b Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Projekt je zaměřen na podporu příjezdového cestovního ruchu.

Projekt s názvem Významné kulturní akce a cíle východní části České republiky byl podán do Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence) a prioritní osa 4 b Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Projekt je zaměřen na podporu příjezdového cestovního ruchu.

Realizace projektu: 7/2011 – 3/2013

Celkové způsobilé výdaje: 9.998.090 Kč, z toho 95 % dotace, 5 % vlastní zdroj.

Tento projekt je financován z prostředků Integrovaného operačního programu (www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz/iop).

Stručný obsah projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na podporu příjezdového cestovního ruchu v oblasti východní části České republiky, která je zahraničními návštěvníky dosud navštěvována méně než západní část země. Východní část ČR pokrývá v tomto případě celou Moravu, oblast Vysočiny a východních Čech (Pardubicko). V rámci projektu budou pod vedením Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a za spolupráce 5 regionálních partnerů (destinačních společností a krajů) a s podporou agentury CzechTourism tvořeny nabídkové listy na míru pro zvolené cílové skupiny zahraničních návštěvníků, kterými jsou turisté z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Itálie. Nabídkové listy budou obsahovat vhodné kombinace turistických atraktivit, s nimi spojených akcí a doprovodných služeb cestovního ruchu v podobě vícedenních tematicky či regionálně zaměřených pobytů pro organizované návštěvníky. V rámci projektu vznikne také webový portál, který bude tuto nabídku v rozšířené podobě prezentovat také individuálním návštěvníkům.

Partneři projektu bez finanční spoluúčasti

  • Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy, z.s.p.o.
  • Moravskoslezský kraj
  • Destinační společnost Východní Čechy, z.s.p.o.
  • Vysočina tourism, p.o.
  • Olomoucký kraj