Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“.

Hlavním cílem projektu je seznámit obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu se zajímavými místy kulturního dědictví a přírodních atraktivit ve Zlínském a Trenčínském kraji a motivovat je k návštěvě a poznání těchto míst a tím i k prohloubení zájmu o společnou historii. Prostřednictvím výměny dobrých praxí a studijních návštěv si partneři, jednotlivá města a obce a další zapojení účastníci budou předávat znalosti a zkušenosti zacílené na zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků, a zvýšení tak jejich zájmu a návštěvnosti. Projekt přispěje k podpoře přeshraničního cestovního ruchu a posílení konkurenceschopnosti příhraničních regionů – turistické destinace Východní Morava a Trenčínského regionu. Výstupem projektu bude 1 vytvořený ucelený produkt zhodnocující kulturní a přírodní dědictví.

Harmonogram realizace projektu:

01/ 2018–12/ 2019

Výše finanční podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje:

209 535,64 EUR

http://www.sk-cz.eu/

 

Prezentace aktivit projektu:

Výstupy projektu za Zlínský kraj:

Pasport památek UNESCO, národních kulturních památek, významných zámeckých a městských parků, zajímavých turistických cílů, přírodních atraktivit

Výstupy projektu za Trenčianský kraj:

Pasport památek UNESCO, národních kulturních památek, významných zámeckých a městských parků, zajímavých turistických cílů, přírodních atraktivit

 

Design manuály: