Realizace projektu:

2008 - 2010

Finanční objem projektu:

7 427 750 Kč

Výstupy projektu:

  • Zpracování marketingové strategie včetně nastavení produktu VM
  • Zpracování marketingové značky VM a korporátní identity
  • Optimalizační analýzy a úpravy komunikačních plánů
  • Zřízení pracovního místa v řádu 0,5 úvazku s účinností od 1.5.2008