Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci Fondu mikroprojektů.

Doba realizace: 6/2013 – 5/2014

Projektoví partneři: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

obec Kopčany

V rámci nového projektu vznikne propagační materiál, záložka pro děti a nová webová stránka www.velka-morava.eu, které budou propagovat zapojené velkomoravské lokality ve Znojmě-Hradišti, Pohansku, Mikulčicích, Starém Městě, Modré a Kopčanech. Především webové stránky budou poskytovat informace o aktuálních akcích pro děti a mládež a mohou se stát pomůckou učitelů pro plánování školního výletu.

Pro více informací můžete kontaktovat projektového manažera Jana Chmelíčka na e-mailu: chmelicek@ccrjm.cz nebo Moniku Perďochovou na e-mailu: perdochova@ccrjm.cz. Blíže o mikroprojektu na:

http://www.ccrjm.cz/projekty/spolecna-propagace-turistickeho-potencialu/