Předmětem projektu je zvýšit povědomí o regionu a jeho turistické nabídce jako dovolenkové destinaci. Prosadit se v silné konkurenci dalších regionů v rámci domácího cestovního ruchu. Rovněž restartovat odvětví cestoví ruchu v návaznosti na dopady pandemie COVID-19 a připravit se na oživení a nárůst turistů. Prostřednictvím šetření chování domácího návštěvníka ověřit jeho současné způsoby chování a zájmy. Nabídku rozšířit pro cílovou skupinu pohybově handicapovaných a nabídnout jim opravdu prověřené turistické cíle.

Název projektu: Východní Morava – opravdová dovolená

Číslo projektu: 117D722001M01

 

Aktivity projektu:

-          Šetření chování domácího návštěvníka

-          Šetření turistické nabídky pro hendikepované návštěvníky

-          Fotografie a Interaktivní prezentace pro využití v online prostoru i v rámci prezentací regionu

-          Imageová tiskovina obecná a k tématu lidové tradice, 4 typy menších tematických tiskovin

-          2 videospoty

-          Reportáž v TV – pozvánka do regionu

-          Příbalový materiál a inzerce v tisku

 

Projekt Východní Morava – opravdová dovolená byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.