Projekt sdružuje podstatné systémové aktivity, které Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) a regionální partneři plánují do roku 2014. Navazuje na dosavadní projekty CCR VM i Zlínského kraje. Projekt se zaměřuje na domácí cestovní ruch, je určen hlavním cílovým skupinám, posilování destinační značky a synergii různých marketingových nástrojů. Hlavní inovace představuje sezónní propojení nabídky produktů a iniciace místních (oblastních) balíčků s cílem zatraktivnit pobyt návštěvníků a zvýšit jejich pobytové výdaje v regionu.

Realizace projektu:

od 11/2010 do konce 2014 

Rozpočet projektu:

– celkové výdaje projektu 36 785 500 Kč

– z toho dotace EU ve výši 31 267 525 Kč

Financování: 85 % ROP SM, 15 % Zlínský kraj

Tyto projekty jsou financovány z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava (www.rr-strednimorava.cz).

Informace o projektu:

Projekt sdružuje podstatné systémové aktivity, které Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) a regionální partneři plánují do roku 2014. Navazuje na dosavadní projekty CCR VM i Zlínského kraje. Projekt se zaměřuje na domácí cestovní ruch, je určen hlavním cílovým skupinám, posilování destinační značky a synergii různých marketingových nástrojů. Hlavní inovace představuje sezónní propojení nabídky produktů a iniciace místních (oblastních) balíčků s cílem zatraktivnit pobyt návštěvníků a zvýšit jejich pobytové výdaje v regionu.

Marketingové nástroje jsou zvoleny s vědomím sílícího příklonu k tuzemské turistice, dovolené a specifickým pobytům. V tomto směru je projekt nositelem marketingu důležitých investic podpořených Zlínským krajem v souvislosti s cestovním ruchem. Specifickými výstupy bude marketingový mix pro IPRÚ a také pro zviditelnění velkých kulturních počinů ve Zlíně, Kroměříži a Velehradě.