Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. realizuje společně s partnerem ze Slovenské republiky, krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín región projekt „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“.

 

Název projektu: „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“

Číslo projektu: CZ/FMP/11b/09/118

Informace o projektu:

Předmětem projektu je vytvoření souboru opatření, návrhů řešení a nastavení nezbytných pravidel pro udržitelnost cestovního ruchu na území Východní Moravy a Trenčínského kraje. Udržitelnost cestovního ruchu jde ruku v ruce s ekonomickou udržitelností – destinace jako dobrého hospodáře, udržitelností směrem k životnímu prostředí, se společenským propojením rezidentů, municipalit a pracovníků v cestovním ruchu a návštěvníků. Všeobecným cílem projektu je návrh řešení „overtourismu“ (negativních dopadů cestovního ruchu) a udržitelnosti cestovního ruchu v regionech Zlínského a Trenčínského kraje.

 

Aktivity projektu:

-          Sociologické šetření

-          Manuál pro zaměstnance místní a regionální samosprávy, účastníky seminářů a konference

-          Zápisník – edukační materiál

-          4 workshopy

-          Konference

 

Harmonogram realizace projektu:

2.1.2022 – 30.11.2022

Konference cestovního ruchu: Udržitelné a společensky odpovědné turistické regiony

Místo:                Obchodní dům, Zlín, nám. Práce 2523

Termín:              9. 11. 2022

Čas:                  10.00 – 14.30

Registrace:         od 9.30 hod.

Moderace:          Jaromír Polášek

 

Program

 

 9.30 – 10.00                   Registrace účastníků, snídaňový coffee break

10.00 – 10.15                  Zahájení, Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje

 

10.15 – 11.15                  Jsou naše regiony udržitelnou turistickou destinací?

                                      Porovnání dvou oblastí s různým stupněm rozvoje cestovního ruchu. Zuzana Vojtová, Roman Kalabus

                                      Příklady z praxe:

                                       Gravelové a skitouringové trasy na Valašsku, Roman Kalabus

                                       Projekt Cérka, Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice

 

11.15 – 11.30                 Strategická partnerství a marketing založený na hodnotách

11.35 - 12.00                  Strategická partnerství a marketing založený na hodnotách

                                       Roman Kalabus

                                      Příklady z praxe:

                                       Národní parky – neskutečně skutečné, jako příklad rozvoje přírodního bohatství, Zuzana Burdová, Aevis

                                       Vinařské stezky, produkt udržitelné turistiky, Juraj Flamik, Nadace Partnerství

                                       Regionální produkt v cestovním ruchu, Lenka Durďáková, Region Slovácko

 

12.00 – 12.20                 coffee break

 

12.20 – 13.00                 Zlepšení infrastruktury, management návštěvnosti + kvalita služeb a edukace

                                     Roman Kalabus

                                     Příklady z praxe:

                                      Zvyšování kvality služeb v Praze – trend současnosti

                                     Josef Říkovský, ředitel sekce Kvalita služeb

                                      Od kopřiv až ke 2 mil. návštěvníků

                                     Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá

 

13.00 – 14.30                 Diskuse, oběd a ukončení konference.

 

VÝSTUPY PROJEKTU „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“: