Realizace projektu:

2008 - 2010

Finanční objem projektu:

35 067 000,- Kč 

Výstupy projektu:

  • Veletrhy v ČR – předpoklad 18 veletrhů
  • Veletrhy v zahraničí – předpoklad 20 veletrhů
  • Propagační materiály oblastí v celkovém rozpočtu 12 mil. Kč
  • Propagační materiály centrály
  • Realizace mediálních kampaní
  • Tvorba www stránek – uzpůsobení TIP ZK pro výrazný marketing
  • Agenturní služby na zajištění fam a press tripů
  • Zajištění pracovního místa v řádu 1,6 úvazku s účinností od 1.5.2008