Projekt se všemi aktivitami, které zahrnuje, podpoří nejenom jednotlivé prvky jednotné komunikace a profilaci turistického regionu Východní Morava, ale zejména bude motivovat turisty k pobytu a k aktivnímu poznávání regionu.

Cílem těchto aktivit je stabilizovat cestovní ruch v kraji, zvýšit návštěvnost kraje a prodlužovat délku pobytu hostů v kraji, a tím posílit konkurenceschopnost kraje a jeho turistických atraktivit nejenom vůči domácímu trhu, ale také vůči zahraničním, zejména blízkým trhům. 

 

Název projektu: Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc

Číslo projektu: 117D722000M01

 

Aktivity projektu

  • Realizace komplexní komunikační – mediální kampaně 

Bude realizováno v průběhu března - listopadu 2021. Kampaň bude realizována v tištěných lifestylových titulech, na vybraných portálech, sociálních sítích a v regionálním rádii. 

  • Propagační tiskoviny zaměřené na propagaci Východní Moravy / Zlínského kraje a produktů

Jedná se o turistického průvodce, oblastní průvodce, cykloprůvodce a produktové tiskoviny.

  • Branding destinace Východní Morava

Vytvoření základního konceptu - strategie brandingu destinace - značky.

  • Vytvoření databáze fotografií

Pro účely propagace destinace Východní Morava.

  • Vzdělávání pracovníků DS

Vzdělávání, terénink a setkávání pracovníků destinace a dalších aktérů cestovního ruchu.

 

Projekt "Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc..." byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.