Realizace projektu:

2008 - 2010

Finanční objem projektu:

9 871 350 Kč

Výstupy projektu:

  • Kampaně a podpora vybraných events – nastavení a realizace marketingového komunikačního mixu pro potřeby zviditelnění akcí
  • Zřízení pracovního místa v řádu 0,9 úvazku. Místo zřízeno od 1.5.2008