Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci Fondu mikroprojektů.

Doba realizace: 6/2013 – 5/2014

Projektoví partneři: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

obec Kopčany

Projekt se bude věnovat analýze možností efektivnějšího využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy v poznávací turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje. V zapojených velkomoravských lokalitách bude proveden průzkum návštěvnosti, bude vypracována Studie: Možnosti využití kulturně-historického dědictví Velké Moravy v příhraničním území a vznikne propagační leták se stručným shrnutím studie.

O více informací můžete kontaktovat projektový tým: Projektový manažer, Jan Chmelíček; chmelicek@ccrjm.cz, Finanční manažer: Monika Perďochová; perdochova@ccrjm.cz, blíže na: http://www.ccrjm.cz/projekty/moznosti-vyuziti-kulturne-historickeho-dedictvi/