• Turistický region Východní Morava - 3K platforma

  Turistický region Východní Morava - 3K platforma

  Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.
 • Informace pro partnery

  Informace o dotačních příležitostech a aktivitách Centrály cestovního ruchu Východní Moravy hledejte zde.
  • Bannery

   Bannery

   Připravili jsme grafické bannery, které obsahují slogan nabádající k „objevení Východní Moravy“. Bannery obsahují doprovodné obrázky, které reprezentují jednotlivé turistické oblasti – Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko.
  • Možnosti spolupráce s kudyznudy.cz

   Možnosti spolupráce s kudyznudy.cz

   Prezentace na portále Kudy z nudy je možná formou vkládání aktivit, které zahrnují veškerá muzea, památky, zážitky, sportovní aktivity, přírodní zajímavosti, gurmánskou turistiku, wellness služby a v neposlední řadě také ubytování.
  • Návštěvnost Zlínského kraje

   Návštěvnost Zlínského kraje

   V připojených dokumentech jsou uvedeny informace o návštěvnosti Zlínského kraje. Jsou uvedena jak data zpracovaná dle informací Českého statistického úřadu, tak i výsledky monitoringu tzv. referenčních míst, která sledujeme mj. pro vyhodnocování monitorovacích ukazatelů dotovaných projektů
  • Informace pro průvodce v cestovním ruchu

   Informace pro průvodce v cestovním ruchu

   Turistickou nabídku, přehled akcí a aktivit najdete na www.vychodni-morava.cz. Využijte přiložené elektronické prospekty a seznamte se s turistickým regionem Východní Morava.

Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.


Turistický region Východní Morava – 3K platforma
Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.
K praktické realizaci 3 K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu v kraji je u Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ustaven poradní sbor ředitele – externí tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistických oblastech. Členy poradního sboru, který má charakter pružného pracovního týmu, jsou zástupci jednotlivých turistických oblastí a zástupci vybraných podnikatelských subjektů nebo neziskového sektoru. Posláním tohoto poradního sboru je hájit zájmy jednotlivých turistických oblastí zastoupených v turistickém regionu Východní Morava a na bázi smluvního partnerství s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy pomáhat jejímu internímu výkonnému managementu koordinovat a řídit společné a dohodnuté aktivity ve svých oblastech jak směrem k soukromému, tak i veřejnému sektoru.

Destinační management Zlínského kraje:

Zlínsko a Luhačovicko: Dana Müller, Luhačovické Zálesí │ Pavla Julinová, Magistrát města Zlína

Kroměřížsko: Alena Horáková, TO Kroměřížsko │ Pavel Zrna, město Kroměříž

Valašsko: Ing. Marie Přibylová, TO Valašsko│ Helena Volková, TO Valašsko

Slovácko: Ing. Lenka Durďáková, Region Slovácko │ Hana Patková, IC Uherské Hradiště

Konzultanti z řad podnikatelských subjektů:

Josef Michálek, hotel Pohoda, Luhačovice

Roman Taťák, hotel Augustiniánský dům, Luhačovice

Michal Vala, Resort Valachy, Velké Karlovice

Josef Hájek, hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Libor Cabák, Rožnovský pivovar, Rožnov pod Radhoštěm

Boris Zubík, hotel Černý Orel, Kroměříž

Dalibor Chrastina, Lázně Luhačovice, a. s., Luhačovice

Libor Staňa, Balony.eu, Břestek

Josef Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Petr Gottwald, Dvůr pod Starýma Horama, Boršice

Michal Hampala, Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru:

Roman Kalabus, Bike Resort Valašsko, Valašská rekreologická společnost Vsetín

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži