07.02.2019

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných 7.2.2019 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v roce 2018, byl v celé ČR uplynulý rok rekordním z pohledu počtu příjezdů i přenocování hostů. Platí to také o výsledcích dosažených ve Zlínském kraji, kde nadále pokračoval růstový trend návštěvnosti zahájený již před 6 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.

Dle zprávy Českého statistického úřadu v roce 2018 přijelo do Zlínského kraje 781 410 hostů, kteří zde strávili 2 223 217přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 9,4 %), tak počet přenocování (+ 5,6%). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v roce 2018 přijelo o 9,4% více než v roce 2017, podobnou dynamiku (+9,2 %) vykazuje přírůstek počtu cizinců. Růst počtu hostů i přenocování má dynamiku mírně vyšší než celostátní průměr.

Průměrná délka přenocování v roce 2018 se mírně snížila ze 3 přenocování na jednoho hosta na 2,8 nocí. Nejdelší dobu pobytu (3 noci) tráví v kraji tuzemci a Rakušané, nejkratší pak (1,72 – 2,12 noci) Slováci, Maďaři a Poláci.

U vybraných zahraničních trhů se dá za stabilní označit vývoj v počtech příjezdů hostů, kde se opakovaně potvrzuje rostoucí počet hostů z Maďarska a dochází k poklesu cest hostů z Velké Británie a Itálie. U přenocování dochází ke změnám chování některých trhů, které vede při stejném či dokonce rostoucím počtu hostů k poklesu počtu přenocování. Je to viditelné zejména u Rakouska a Ruska. Nicméně výpadky přenocování těchto cílových trhů jsou vykryty turisty z jiných zemí zejména Slovenska, Polska, Ukrajiny a Maďarska.

Na vývoj návštěvnosti musíme reagovat v nastavení marketingových aktivit na těch trzích, které můžeme ovlivnit. Využijeme zvyšujícího se zájmu maďarské klientely, nadále budeme aktivní na slovenském a polském trhu. V případě hostů z Velké Británie bude důležitý vývoj politické situace v jejich zemi. Klíčovými hosty našeho kraje zůstávají tuzemci, kteří generují 86% přenocování. Z toho je zřejmé, kam bude směřována hlavní část našeho marketingu“, komentuje loňskou návštěvnost ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,
E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, tiskový mluvčí CCRVM, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz

 


 

Příloha

Vybrané trhy z pohledu počtu přenocování a počtu hostů ve Zlínském kraji v roce  2018, srovnání  s rokem 2017. HUZ = hromadná ubytovací zařízení

Přenocování v HUZ, vybrané trhy, rok 2018, Zlínský kraj

Trh

r2017

r2018

index 2018 -2017

rozdíl 2018-2017

Celkem

2 104 474

2 223 217

105,64

118 743

Rezidenti

1 831 841

1 928 189

105,26

96 348

Nerezidenti

272 633

295 028

108,21

22 395

Slovensko

91 693

107 540

117,28

15 847

Německo

35 971

36 532

101,56

561

Polsko

21 771

23 382

107,40

1 611

Rakousko

19 139

17 782

92,91

-1 357

Rusko

10 266

9 003

87,70

-1 263

USA

6 913

7 590

109,79

677

Ukrajina

4 715

7 436

157,71

2 721

Itálie

8 432

7 261

86,11

-1 171

Francie

7 547

6 771

89,72

-776

Spojené království

7 034

6 721

95,55

-313

Dálný Východ (Čína, J. Korea, Japonsko, Thaj-wan)

5 345

6 005

112,35

660

Maďarsko

5 778

6 555

113,45

777

 

Počet hostů v HUZ, rok 2018, Zlínský kraj

trh

r2017

r2018

index 2018-2017

rozdíl 2018-2017

Celkem

714 238

781 410

109,40

67 172

Rezidenti

595 461

651 706

109,45

56 245

nerezidenti

118 777

129 704

109,20

10 927

Slovensko

42 802

49 490

115,63

6 688

Německo

14 794

15 192

102,69

398

Polsko

12 972

13 599

104,83

627

Rakousko

5 640

5 804

102,91

164

Maďarsko

2 848

3 269

114,78

421

Itálie

3 376

3 205

94,93

-171

Rusko

3 112

3 174

101,99

62

Ukrajina

2 456

3 055

124,39

599

Spojené království

2 968

2 861

96,39

-107

Dálný Východ (Čína, J. Korea, Japonsko, Thaj-wan)

2 327

2 806

120,58

479

USA

2 560

2 774

108,36

214

Zpracování vlastní dle ČSÚ