Budování značky není jen logomanuál a marketingová strategie, třebaže bez nich to na profesionální úrovni nejde, tyhle věci tvoříme na základě důkladné a dlouhodobé analýzy spousty statistických vlastních i veřejných dat. A nejlépe si je umíme udělat sami, proto že my jsme ta data. Trendy sledujeme napříč celým světem i to jak se Země klimaticky i demograficky mění, s tím se mění také chování uživatelů služeb v cestovním ruchu. Na veletrzích v ČR, ale z našeo pohledu důležitějších také zahraničních, vyměňujeme s kolegy zkušenosti a domlouváme přesregionální spolupráce na smysluplných projektech. Pro nás jsou však nejhodnotnější data od uživatelů webových aplikací, jejich pohyb na nich, jejich požadavky a preference. Ten notoricky známý výraz "USER FRIENDLY" je u nás na prvním místě. Komunikujeme s uživateli, tvoříme obsah, vytváříme interakce, tvoříme komunitu, tohle je pro nás skutečný Brand Building. Značka je pro nás zákazník, uživatel. Až budete stahovat níže uvené logotypy, mějte to prosím na paměti, budeme samozřejmě velmi rádi, když budou naše loga vidět , ale daleko cenější je pro nás i pro vás vzájemná komunikace názor, jsme tu proto, abychom s vaší pomocí propagovali náš Region, nikoli naši značku.

 

Nicméně, v případě, kdy se již objevuje množství tiskovin napříč mnohými projekty, roky, destinacemi, organizacemi a subourganizacemi, Slouží správně provedený, zapamatovatelný a pokud možno statický a dlouhodobý logotyp k jednodušší orientaci a správné lokalizaci projektů, pokud se ztotožníte s naší vizí a zapojíte se do podpory cestovního ruchu ale i ekonomického oživení našeho regionu, tak aby se vyplatilo nestěhovat se za prací do zahraničí, nebo alespoň do Prahy, budeme velmi hrdí a šťastní zároveň. Budeme vděční za vaše názory.

Logotyp Východní Morava je základním komunikačním prostředkem jednotného vizuálního stylu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Slouží k jednotné prezentaci čtyř turistických oblastí na společném území Zlínského kraje. Tento manuál určuje pravidla užívání logotypu, má tedy charakter závazného předpisu. Zakázané varianty nemohou vyčerpat nesprávné užití logotypu a manuál uvádí jen některé příklady.

Marketingová strategie Východní Morava, dokumenty ke stažení:

 

Východní Morava - logotypy, cizojazyčné varianty

Regionální kancelář pro kongresovou turistiku