Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 

je servisně-produkční společností se zaměřením na marketing v cestovním ruchu.
Obecně prospěšnou společnost založil Zlínský kraj, který je jejím jediným vlastníkem.
Společnost začala své služby poskytovat od 1. října 2007.

 

Kdo jsme a co chceme

Tým odborníků, kteří se v oblasti cestovního ruchu a marketingu pohybují již několik let.
Známe dobře svůj region a umíme kvalifikovaně využít jeho potenciál v cestovním ruchu.
Naším cílem je pomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti zvýšením návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech.
Chceme maximálně rozvinout spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v cestovním ruchu a významně tak napomoct k růstu konkurenceschopnosti území Zlínského kraje – Východní Moravy v cestovním ruchu.

Jsme zakládajícími členy Asociace organizací cestovního ruchu, www.asociaceocr.cz.

 

Co nabízíme

Zajišťování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje.
Reklamní činnost a marketing. Příprava marketingového komunikačního mixu.
Příprava komunikačních strategií.
Public relations kampaně.
Příprava a realizace press tripů a fam tripů pro média a odborníky v cestovním ruchu.
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Pořádání firemních prezentací.
Tvorba produktů cestovního ruchu.
Vydavatelské a nakladatelské činnosti.
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
Prezentace ubytovacích kapacit na území Zlínského kraje, poskytování poradenské
a konzultační činnosti v oblasti marketingu cestovního ruchu.
Příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu
a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací,
grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů.

 

Vyhlašujeme pravidelně soutěž HIT sezony, jejíž výsledky oznamujeme na Konferenci cestovního ruchu Východní Moravy, která se koná pravidelně na počátku roku.

Jsme nositeli řady ocenění, například jsme nositelem ceny Destinační management ČR (1993–2010). Destinační management Východní Moravy - to letí!

Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová byla v roce 2011 vyhlášena Osobností cestovního ruchu v ČR.

Cena DM

Cena DM