Vítejte na Východní Moravě! V regionu s jedinečnou architekturou, neobyčejnými přírodními krásami, bohatým kulturním dědictvím a typickou gastronomií. Pojďte a vstupte pomyslnou moravskou bránou do jedinečné oblasti, kde najde místo pro svou dovolenou, výlet a volný čas každý. Náš kraj je jedinečný. Víme to my v Centrále cestovního ruchu Východní Moravy. Tuto skutečnost se snažíme šířit dál do celého světa. To je ostatně úkol naší krajské organizace – Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s

 

Snažíme se budovat svéráznou a jasně definovatelnou identitu naší turistické oblasti a tím otevřít Východní Moravu okolnímu světu, přijíždějícím turistům. Zároveň budujeme obecné povědomí o našem kraji a jeho zajímavostech také u místních obyvatel. Sami se totiž opakovaně přesvědčujeme o tom, že je zde neustále, co objevovat a kam se vracet. Proto chceme hrdě představovat a nabízet místním lidem a turistům svérázný a neopakovatelný kraj, kde mohou trávit víkend či celou dovolenou, protože možností je celá řada. Můžete zde poznávat památky včetně těch UNESCO v Kroměříži, vydat se na plavbu lodí po Baťově kanálu, poznávat architekturu ve městě Zlín, degustovat víno na Slovácku a ochutnat frgál na Valašsku, dětem ukázat tradice, folklor nebo jednu z nejkrásnějších ZOO, relaxovat v lázních a moderních wellness, trávit aktivní čas turistikou nebo na kole, v zimě lyžovat nebo jen tak putovat v panenskou přírodou v Bílých Karpatech. Zkrátka každý si zde najde to své.

 

V rámci naší práce a činnosti se také snažíme pochopit aktuální potřeby a možnosti, které mají poskytovatelé služeb v cestovním ruchu v našem kraji jako jsou například hoteliéři, restauratéři, provozovatelé sportovních areálů, muzeí, pořadatele veřejných akcí, ale také jednotlivců, nadšenců fotografů, sportovců, ochotníků a dalších, kteří se starají o naši zábavu, oddech a relaxaci. Rozličné subjekty a aktéry cestovního ruchu se snažíme propojovat a tím přispívat k vytváření spolupracujícího prostředí, zajímavých nabídek či produktů v rámci cestovního ruchu, což pak vede k větší konkurenceschopnosti vůči ostatním oblastem – krajům. V současné době měníme lehce zaměření naší komunikace vůči veřejnosti. Dřívější prezentace turistické nabídky Východní Moravy, kdy byl dáván důraz na lokality, mikroregiony, oblasti a podoblasti, se stává minulostí. Aktuální prezentace Východní Moravy – Zlínského kraje, zohledňuje obecné trendy a soustřeďuje se více na nabídku konkrétních produktů s ohledem naplnit potřeby zákazníků – turistů. Pro představení našeho regionu využíváme rozličné komunikační aktivity. Marketing destinace musí být moderní, jednoznačný a atraktivní, jak v obsahu, tak ve využívaných komunikačních nástrojích a technických prostředcích. V rámci prezentace našeho regionu je důležitý webový turistický portál www.vychodni-morava.cz s obsáhlou databází lokalit a služeb, kterou pravidelně aktualizujeme, sociální sítě Facebook a Instagram. Rádi bychom v budoucnu více zareagovali na zvyšující se význam videa v oblasti marketingu a sledujeme také další technologické změny v oblasti komunikace. Budeme vždy rádi za zpětnou vazbu od čtenářů a uživatelů těchto aplikací. Chceme je přizpůsobovat lidem a jejich zájmům.

 • O nás

  Vítejte na Východní Moravě! V regionu s jedinečnou architekturou, neobyčejnými přírodními krásami, bohatým kulturním dědictvím a typickou gastronomií.
 • Certifikace

  Jsme držitelem certifikátů Ministerstva pro místní rozvoj a Českého systému kvality služeb.
 • Naše aktivity

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy působí v oblasti marketingu, propagace cestovního ruchu a budování povědomí o turistické destinaci Východní Morava, která reprezentuje turistický potenciál Zlínského kraje.
 • Cestovatelský deník

  Sbírejte inspiraci pro návštěvu míst, která byste chtěli poznat. Budeme rádi, když si z našich tipů na výlety sestavíte vlastní CESTOVATELSKÝ DENÍK k objevování Východní Moravy.
 • Veletrhy a prezentace

  Veletrhy a prezentace

  Turistický region Východní Morava prezentujeme na veletrzích cestovního ruchu. Jejich návštěvníkům představujeme společně s partnery z regionu turistické cíle a atraktivity, zařízení pro wellness a lázeňství, místa pro trávení aktivní dovolené a volného času. Prezentace probíhá prostřednictvím osobní komunikace s návštěvníky expozice a distribuce tištěných propagačních materiálů (např. Turistický průvodce Východní Moravy) vydaných Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy.
 • Značka Východní Morava
 • Materiály ke stažení
 • Projekty
 • Konference cestovního ruchu Východní Moravy

  Každoročně pořádáme Konferenci cestovního ruchu - setkání s regionálními partnery a subjekty, turistickými informačními centry. V průběhu konference probíhají také workshopy a školení s odborníky v oblasti marketingu cestovního ruchu.

Chcete se stát partnerem? Podívejte se, jak funguje naše platforma.

 
Turistický region Východní Morava – 3K platforma
Principy fungování 3K platformy jsou zakotveny v zakladatelské listině Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. z roku 2007.
K praktické realizaci 3 K platformy a k efektivní koordinaci cestovního ruchu v kraji je u Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ustaven poradní sbor ředitele – externí tým podporující řízení a koordinaci aktivit v turistických oblastech. Členy poradního sboru, který má charakter pružného pracovního týmu, jsou zástupci jednotlivých turistických oblastí a zástupci vybraných podnikatelských subjektů nebo neziskového sektoru. Posláním tohoto poradního sboru je hájit zájmy jednotlivých turistických oblastí zastoupených v turistickém regionu Východní Morava a na bázi smluvního partnerství s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy pomáhat jejímu internímu výkonnému managementu koordinovat a řídit společné a dohodnuté aktivity ve svých oblastech jak směrem k soukromému, tak i veřejnému sektoru. 
 

Zlínsko a Luhačovicko: 

Dana Müller, Luhačovické Zálesí

Pavla Julinová, Magistrát města Zlína

Kroměřížsko: 

Alena Horáková, TO Kroměřížsko

Pavel Zrna, město Kroměříž

Valašsko: 

Ing.  Marie Přibylová, TO Valašsko

Helena Volková, město Vsetín

Slovácko: 

Lenka Durďáková, Region Slovácko

Hana Patková, IC Uherské Hradiště

Konzultanti z řad podnikatelských subjektů:

Josef Michálek, hotel Pohoda Luhačovice

Roman Taťák, hotel Augustiniánský dům, Luhačovice

Michal Vala, Resort Valachy, Velké Karlovice

Josef Hájek, hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Libor Cabák, Rožnovský pivovar, Rožnov pod Radhoštěm

Boris Zubík, hotel Černý Orel, Kroměříž

Dalibor Chrastina, Lázně Luhačovice, a. s.

Libor Staňa, Balony.eu, Břestek

Josef Žíla, Ranč Bučiska, Rožnov pod Radhoštěm

Petr Gottwald, Dvůr pod Starýma Horama, Boršice

Michal Hampala, Hamboat, půjčovna lodí Spytihněv

Konzultanti z řad neziskového a veřejného sektoru

Roman Kalabus, Bike Resort Valašsko, Valašská rekreologická společnost Vsetín

Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč

Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá u Velehradu

Martin Peterka, Evropská stezka sv. Cyrila a Metoděje

Vojtěch Bártek, Baťův kanál, o. p. s.

Martin Krčma, kastelán Arcibiskupského zámku v Kroměříži.