V připojených dokumentech jsou uvedeny informace o návštěvnosti Zlínského kraje. Jsou uvedena jak data zpracovaná dle informací Českého statistického úřadu, tak i výsledky monitoringu tzv. referenčních míst, která sledujeme mj. pro vyhodnocování monitorovacích ukazatelů dotovaných projektů

Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2017

Návštěvnost referenčních cílů v r. 2017 je druhá nejvyšší v časové řadě sledované od r. 2008. Dosud nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v roce 2016, kdy významné cíle (Zoo a zámek Zlín-Lešná, Valašské muzeum v přírodě či Archeoskanzen Modrá) vykázaly skokově rekordní návštěvnost. Třetí nejúspěšnější sezona z pohledu referenčních cílů byla zaznamenána v roce 2015.


Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2016

Jednodenní návštěvnost regionu, kterou Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhodnocuje podle tzv. referenčních cílů, v roce 2016 opět vzrostla. Tentokrát o více než 7%.


Studijní cesty a presstripy - jeden z nástrojů pro podporu návštěvnosti

Návštěvnost Zlínského kraje

Cílem studijních cest, které organizujeme zejména pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátorů, je praktická ukázka nabídky atraktivit a možnost praktického vyzkoušení služeb, které jsou pro návštěvníky regionu k dispozici. U presstripů pak novináře seznamujeme s atraktivitami a zajímavostmi regionu, které jsou pak využívány k redakčním článkům.


ROK 2015 SE CESTOVNÍMU RUCHU VE ZLÍNSKÉM KRAJI VYDAŘIL

Návštěvnost Zlínského kraje

ZLÍN - Výsledky návštěvnosti z pohledu počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, ukazují, že ve Zlínském kraji pokračuje slibný růst jak v růstu počtu hostů, tak také počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. V případě počtu hostů se ve Zlínském kraji za rok 2015 jedná o meziroční růst ve výši 9,9%, u počtu přenocování o 8,1 %.


Návštěvnost referenčních turistických cílů v roce 2015

Návštěvnost Zlínského kraje

Návštěvnost tzv. jednodenních turistických cílů měřená na vzorku referenčních míst v roce 2015 ukazuje na zvýšení návštěvnosti ve všech sledovaných skupinách turistických cílů (turistické atraktivity, hrady a zámky, muzea), dílčí pokles zaznamenáváme u počtu návštěvníků turistických informačních center.


Návštěvnost Zlínského kraje v roce 2017 v kladných číslech

Návštěvnost Zlínského kraje

VÝCHODNÍ MORAVA – Podle údajů vydaných dnes Českým statistickým úřadem, pokračuje růstový trend návštěvnosti Zlínského kraje zahájený před 5 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.


Návštěvnost Zlínského kraje ve 3. čtvrtletí 2015

Výborné výsledky zaznamenal segment cestovního ruchu ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2015. Výrazný nárůst je v meziročním srovnání jak u počtu hostů, tak u počtu nocí, které v kraji tuzemští a zahraniční hosté strávili.