07.02.2020

Podle údajů vydaných 7. 2. 2020 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v roce 2019, byl v celé ČR uplynulý rok opět ve znamení růstu z pohledu počtu příjezdů i přenocování hostů. Platí to také o výsledcích dosažených ve Zlínském kraji, jehož území se v cestovním ruchu prezentuje jako turistický region Východní Morava. Zde nadále pokračoval růstový trend návštěvnosti zahájený již před 7 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.

Východní Morava je zajímavou destinací v průběhu celého roku. Ukazují to více než uspokojivé výsledky posledního čtvrtletí roku 2019, kdy jsme zaznamenali nárůst počtu tuzemských hostů (+ 5,2%) a rovněž nárůst počtu jejich přenocování (+ 7%).

Co se týká celoročních výsledků návštěvnosti ve Zlínském kraji, dle zprávy Českého statistického úřadu v roce 2019 přijelo do Zlínského kraje 808 937 hostů, kteří zde strávili 2 270 751 přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 3,8 %), tak počet přenocování (+ 2,0 %). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v roce 2019 přijelo o 4,6 % více než v roce 2018. Nepatrný pokles je zaznamenán u počtu hostů ze zahraničí. Celoroční růst počtu hostů i přenocování má dynamiku odpovídající celostátnímu průměru.

Průměrná délka přenocování v roce 2019 zůstává na hodnotě 2,8 nocí. Nejdelší dobu pobytu (3 noci) tráví v kraji tuzemci a Rakušané, nejkratší pak (1,7 – 1,9 noci) Poláci a Maďaři.

U všech sledovaných zahraničních trhů byl v roce 2019 zaznamenán růst, s výjimkou trhu slovenského a maďarského. Po deseti letech růstu došlo u slovenského trhu k poklesu počtu hostů a jejich přenocování na území Zlínského kraje.

„Pokles počtu hostů ze Slovenska jsme zaznamenali již v průběhu letní sezony. Vysvětlení je potřeba hledat v interním opatření slovenské vlády, která zavedla povinný příspěvek zaměstnavatelů na rekreaci. Poukazy, které zaměstnanci dostávají, lze realizovat pouze na pobyty na Slovensku. Mnozí z těch, kteří dříve jezdili na dovolenou na Moravu, pravděpodobně nyní zůstávají doma. Velmi povzbudivé jsou však pro nás výsledky posledního čtvrtletí roku 2019. V tomto období, které historicky nepatří mezi „nejsilnější“ části turistické sezony, došlo k meziročnímu růstu počtu přenocování o 5,5 %, růst byl zaznamenán především díky zvýšenému počtu přenocování tuzemců (+7 %)“. Ve Zlínském kraji jsou nejvíce navštěvované lokality Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice, dále pak na Slovácku území kolem Velehradu a obce Modrá. Nejvíce navštěvovaným turistickým cílem v regionu je ZOO ve Zlíně,“ uvedla Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.