20.03.2023

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy obdržela cenu za druhé místo v kategorii Udržitelný projekt v rámci Velké ceny cestovního ruchu. Vítězové prestižní soutěže byli slavnostně vyhlášeni během zahajovacího dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu a regionální turistiky Holiday World a Region World, které od pátku 17. 3. do neděle 19. 3. probíhaly v areálu PVA EXPO v pražských Letňanech.

Cenu za druhé místo obdržela Centrála cestovního ruchu Východní Moravy za projekt Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region realizovaný v roce 2022. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření souboru opatření, návrhů řešení a nastavení nezbytných pravidel pro udržitelnost cestovního ruchu na území Východní Moravy a Trenčínského kraje. Vše v souladu s ekonomickou udržitelností, udržitelností vzhledem k životnímu prostředí, se společenským zapojením rezidentů, municipalit a pracovníků v cestovním ruchu, jakož i návštěvníků. Vedle zajímavého sociologického šetření přinesl projekt i Manuál pro zaměstnance místní a regionální samosprávy, který jim byl prezentován na seminářích – workshopech a konferenci, a pro zájemce je k dispozici v Centrále cestovního ruchu Východní Moravy.

Podle vyhlášení poroty Velké ceny cestovního ruchu se jedná o unikátní projekt s jasnou vizí udržitelnosti.

„Udržitelný cestovní ruch je téma, které v současné době velmi rezonuje. Naše Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se mu již delší čas aktivně věnuje. Ocenění projektu v rámci Velké ceny cestovního ruchu je velmi prestižní a je pro mě důkazem, že kráčíme správným směrem,“ hodnotí úspěch CCRVM náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, který má cestovní ruch ve své gesci.

Z ocenění máme radost, motivuje nás to k další práci, především k uvedení zásad a námětů zpracovaných v manuálu udržitelných regionů do praxe,“ doplňuje ředitelka Centrály cestovního ruchu Zuzana Vojtová. „Zdá se, že veletrhy nemají odzvoněno. Veletrh byl velmi dobře navštíven. Je patrné, že lidé jsou lační po cestování, chtějí se setkávat, preferují osobní doporučení. Často přicházejí s velmi konkrétními dotazy. Věřme, že se jejich zájem podpořený naší prezentací promítne do počtu návštěvníků našeho regionu v nadcházející sezóně.

Udržitelnost byla signifikantním rysem šestnáctého ročníku prestižní soutěže Velká cena cestovního ruchu.

„Téměř pětina všech projektů byla přihlášena právě do kategorie Nejlepší udržitelný projekt. A dlužno podotknout, že šlo o projekty opravdu zajímavé. Jsem osobně ráda, že se český cestovní ruch nese na vlně tohoto světového trendu a že čím dál více subjektů z oblasti turismu přistupuje k rozvoji svého podnikání, i oboru jako takového zodpovědně a s ohledem na lokální komunity i budoucí generace,“ uvádí za pořadatele soutěže jednatelka COT group Eva Frindtová.

Velká cena cestovního ruchu upozorňuje na nové počiny a má napomoci pracovníkům státní správy i soukromým subjektům působícím v tomto oboru při vytváření nových produktů a jejich marketingu.