08.04.2020

VÝCHODNÍ MORAVA –Opatření, která jsou součástí opatření vlády vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru, zasáhla bezesporu nejvíce segment cestovního ruchu. Ten de facto přestal ze dne na den existovat, když se zastavil provoz v restauracích, v hromadných ubytovacích zařízeních, lázních, wellness centrech, uzavřena jsou turistická informační centra, muzea, galerie, hrady, zámky, zoo a další turistické cíle. K tomu je nutno přidat zákaz pořádání akcí. To vše má přímý dopad na široký okruh aktérů cestovního ruchu a jejich zaměstnanců.

Z průběhu krizového stavu a prohlášení představitelů vlády se dá usuzovat, že letošní turistická sezona bude mnohem kratší než obvykle, navíc se bude odehrávat zejména na „domácím hřišti“, tj. dovolené budou obyvatelé ČR trávit v tuzemsku.

Této skutečnosti jsme přizpůsobili naše marketingové aktivity, které máme připraveny na dobu, kdy bude zřejmé, že část opatření bude rozvolněna. Převážnou část marketingu budeme věnovat podpoře domácího cestovnímu ruchu, a to jak v našem kraji, tak v rámci celé České republiky. Ve velmi omezené míře pracujeme na podpoře blízkých trhů, u nichž je předpoklad možnosti a zájmu o cesty na Východní Moravu (Slovensko, Polsko, Rakousko). U ostatních zahraničních trhů sice nechceme „vyklidit“ pozice, ale v aktuální situaci do nich nebudeme investovat“, říká Petra Psotková, ředitelka Centrály Cestovního ruchu Východní Moravy.

Ve struktuře hostů, kteří navštěvují turistických region Východní Morava, převažují tuzemci -  ti představují 85% návštěvníků. Proto je pro region nezbytné si tyto návštěvníky udržet a rovněž podpořit sounáležitost s regionem u občanů našeho kraje.

Počítáme s tím, že lidé budou preferovat cestování po ČR a budou hledat spíše kratší pobyty. Souvisí to mj. s tím, že tzv. „velké“ dovolené, které si mnozí zakoupili, budou přesunuty zřejmě do příštího roku, navíc díky výpadkům v příjmech budou lidé hledat levnější varianty pobytu. Připravili jsme pestrou nabídku témat, v nichž akcentujeme aktivní pobyt v přírodě, a to jak cykloturistiku, pěší turistiku či plavby na Baťově kanálu. Chceme přilákat hosty do čistého prostředí na Valašsko či do biosférické rezervace Bílé Karpaty. Pochopitelně k tomu přidáváme příběhy významných osobností, jakým byli bratři Baťové, J. A. Komenský, odkazujeme na tradice, ukazujeme bohatství a atraktivitu hradů, zámků, muzeí. Den před vyhlášením krizového stavu jsme z tiskárny přivezli přehledné mapy hradů a zámků Východní Moravy, již se těšíme, až je budeme moci dodat do našich turistických informačních center. Jeden z produktů, který jsme připravili, je zaměřen na duševní restart na Východní Moravě, což na dnešní situaci dokonale sedí. Věříme, že lidé budou Východní Moravu rádi objevovat a vracet se k nám“, doplňuje Petra Psotková.

 

Kontakty:

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900, E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava 

Ing. Zdeněk Urbanovský, marketing a PR, T: 733 16 16 71, turistika@vychodni-morava.cz