30.11.2022

Zástupci sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zástupci Žilinského kraje a činovníci obce Terchová zrealizovali ve druhé polovině listopadu společně s umělci a lektory mezinárodní pracovní setkání v slovenské obci Terchová a okolí, a to za účelem přípravy tvůrčích aktivit pro žáky základních škol z obou stran česko-slovenské hranice. Ty budou zaměřené na přiblížení odkazu Velké Moravy a slovanských věrozvěstů, konkrétně významu písma hlaholice. Právě příprava tvůrčích workshopů za účasti předních výtvarných umělců z obou stran hranice, a také vytvoření pracovních listů pro využití na školách, ve volnočasových zařízeních či na tematických památkách je cílem jednoletého projektu přeshraniční spolupráce „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“.

„Projektem cílíme na zatraktivnění školní i mimoškolní výuky o odkazu Velké Moravy a intenzivnější spolupráci se současnými umělci, kteří se ve své tvorbě cyrilometodějskému odkazu soustavně věnují. I to je posláním Kulturní stezky Rady Evropy,“ řekla koordinátorka projektu ze sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Martina Janochová.

 

Do projektu je zapojeno hned několik umělců – ak. soch. Daniel Ignác Trubač z Polešovic, ak. soch. Milan Opalka z Terchové, a také výtvarník Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom. Účastníci studijní cesty navštívili poutní místo Skalka u Trenčína, kde se konal letos již 15. ročník Mezinárodního výtvarně-literárního sympozia ORA ET ARS iniciovaného právě Jozefem Vydrnákem. Dále si účastníci prohlédli s představiteli Žilinské diecéze a Krajské organizace cestovního ruchu Žilinský turistický kraj cyrilometodějské sousoší, jakož i katedrálu Nejsvětější Trojice v historickém centru Žiliny. Všichni zúčastnění také společně jednali o rozvoji Cyrilometodějské stezky v žilinském regionu, například prodloužení pěší cyrilometodějské trasy z Bílé až do Terchové. V závěru zástupci všech zapojených subjektů společně absolvovali výstup na vrch Oravcové nad Terchovou podél křížové cesty, jejíž prohlídka byla komentována samotným autorem Milanem Opalkou. Součástí závěrečného večera byla prohlídka kostela sv. Cyrila a Metoděje a Terchovské galerie umění a přijetí zástupců české strany na tamním obecním úřadě. Pracovního setkání se zúčastnili také starosta Terchové Jozef Dávidík, místostarosta Marián Zajac, ředitel Místního kulturního střediska Rudolf Patrnčiak, farář P. Pavol Hudák a zástupci místní ZUŠ, ZŠ a MŠ.

Tento pobyt navázal na podobnou studijní cestu konanou v rámci projektu na Moravě v závěru září, kdy partneři z Terchové s umělci a lektory putovali po stopách hlaholice na Slovácku. Navštívili Památník Velké Moravy a Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, Archeoskanzen v Modré, expozici Bible pro malé i velké na Velehradě a cyklostezku sv. Metoděje ve Zlechově a Boršicích. Při té příležitosti zjišťovali, jaké materiály a výukové programy pro žáky základních škol a veřejnost přibližující cyrilometodějské dědictví již existují.

 

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem a Fondem malých projektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Hlavním přeshraničním partnerem je Miestne kultúrne stredisko Terchová. Jednoletý projekt vyvrcholí představením výstupů – pracovních a metodických listů a putovní výstavy v březnu 2023
na konferenci ve Zlínském kraji.

 

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674

www.cyril-methodius.cz www.putujmebezhranic.cz