27.05.2024

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN / SOFIE, 27. 5. 2024 Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy se stala díky pozvání Bulharské akademie věd a města Sofie součástí bulharských národních oslav Dne sv. Cyrila a Metoděje.

V historické části města zvané Serdica byla otevřena výstava fotografií „O Cyrilu a Metodějovi, tehdy a dnes“ a konalo se zde také pracovní setkání členů sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Účastníci přijeli z Česka, Slovenska, Bulharska, Severní Makedonie a Řecka, další se připojili online. Za bulharskou stranu se jednání zúčastnili např. viceprezident Bulharské akademie věd Stefan Hadzhitodorov, ředitel Archeologického muzea Veliki Preslav Alexander Gorchev nebo zástupkyně ředitelky Cyrilometodějského výzkumného centra při Bulharské akademii věd Slavia Barlieva. Všechny přítomné osobně přivítala také náměstkyně primátora města Sofie Yana Genova.

„Velmi si vážíme pozvání města Sofie a Bulharské akademie věd k uspořádání pravidelného setkání členů právě v tomto čase, kdy je připomínán velký význam soluňských bratří pro rozvoj kultury slovanských národů. Hovořili jsme jak o možnostech propagace Cyrilometodějské stezky, tak o vzdělávacích, kulturních a odborných aktivitách. Důležitým bodem jednání bylo také rozšíření o další významné evropské členy – Metropolitní město Řím, město Aquileiu a Akademii Supraska z Polska,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Lubomír Traub.

Vyvrcholením oslav byl 24. května tradiční průvod od prezidentského sídla k Národní knihovně sv. Cyrila a Metoděje, kde byly zahájeny oficiální oslavy. Účastníci jednání byli pozváni také na videomappingovou projekci na Národní knihovně sv. Cyrila a Metoděje.

Cyrilometodějská stezka, která sdružuje místa, památky, kulturní instituce a turistické atrakce v zemích střední, východní a jižní Evropy, je jednou ze 47 kulturních stezek certifikovaných Radou Evropy. Sdružení rozvíjející tuto stezku má v současné době 36 členů z 10 zemí České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, Severní Makedonie, Řecka, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Svou činností propaguje živé cyrilometodějské dědictví a hodnoty založené na respektu a dialogu mezi lidmi různých kultur a vyznání.

 

Další informace:

Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674

www.cyril-methodius.cz