02.09.2022

Nově vybudované Cyrilometodějské centrum u Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště bylo otevřeno ve čtvrtek 1. 9. 2022. Návštěvníky z ČR i zahraničí centrum již ode dneška láká na expozice, které atraktivní formou přibližují dobu slovanských věrozvěstů, ale i období předcházející – pravěk. Jde o další významný počin v péči o historii a tradice regionu, v budování odkazu svatých Cyrila a Metoděje, apoštolů Slovanů. Již tuto neděli 4. 9. 2022 se zde pro veřejnost uskuteční zajímavý tematický doprovodný program.

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě u Uherského Hradiště zahrnuje moderní zázemí pro archeology, depozitáře, odbornou knihovnu, prezentační sál, ale především špičkové a moderní expozice. Nová třípatrová budova vznikla v těsné blízkosti současného Památníku Velké Moravy. Iniciátorem a realizátorem projektu Cyrilometodějského centra bylo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, investorem Zlínský kraj, který muzeum zřizuje.

„Cyrilometodějské centrum je nutno vnímat jako výjimečný počin nejen z hlediska péče o tradice a odkaz slavné minulosti, ale též jako další atraktivní cíl cestovního ruchu,“ upozorňuje náměstek hejtmana Lubomír Traub. Podle něj je toto další příležitost k návštěvě Zlínského kraje: „Náš kraj je kolébkou slovanského křesťanství, ale i místem, kde měla centrum mocná říše západních Slovanů – Velká Morava. Tyto skutečnosti činí z našeho regionu evropsky jedinečné místo.“

Na neděli 4. září si v čase od 13 do 18 hodin připravil tým Slováckého muzea pro veřejnost mimořádný doprovodný program. Návštěvníci se budou moci zúčastnit komentovaných prohlídek, připojit se k prohlídce depozitářů spojené s odborným výkladem, zapojit se do debaty s tvůrci expozic či ochutnat dobovou kuchyni Velké Moravy. Program bude zahrnovat také besedu Martiny Janochové na téma Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje spolu s projekcí dokumentu Pěšky bez hranic. Pro děti jsou připraveny open-air aktivity a tvořivé dílny. Nádherným bude zajisté též vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Veškeré informace naleznou návštěvníci webových stránkách Slováckého muzea www.slovackemuzeum.cz, i na sociálních sítích.

Co mohou očekávat návštěvníci od expozic? Již nyní mohou v rámci jedné vstupenky zavítat do nové přístavby s dvěma novými expozičními sály a zázemím, ale také do stávající expozice Velká Morava, která otevírá pohled nejen na základy hřbitovního kostela z 9. století, ale i hroby a archeologické nálezy. Expozice s názvem Kořeny slovanské kultury – Příběh Konstantina a Metoděje se nachází ve druhém patře spojeném se stávající budovou památníku skleněným krčkem.

Uherskohradišťsko však není spjato pouze s obdobím Velké Moravy. V prvním patře, v expozici Archeologie – Pravěk Uherskohradišťska návštěvníci objeví část jedinečných sbírkových předmětů, které Slovácké muzeum nashromáždilo za více než 100 let své existence. Její součástí je i unikátní haptická (hmatová) stezka, která je povede proti proudu času.

Formou replik a zvětšených rekonstrukcí archeologických nálezů převážně z území Uherskohradišťska mohou hmatem, ale i sluchem sami objevovat dávné kultury, seznamovat se s nádobami, které pravěcí lidé používali, se zbraněmi, jimiž se bojovalo, se šperky, kterými se naši dávní předkové krášlili, návštěvníci ale mohou také obdivovat kamenné nástroje a rytiny či sošky nejstarších lovců
a sběračů.

Kontakt: Martin Pášma, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 778 047 541

www.vychodni-morava.cz