17.05.2022

ZLÍN – Certifikát Kulturní stezka Rady Evropy byl slavnostně předán z rukou ředitele Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku pana Stefana Dominioniho představitelům sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a Zlínského kraje. Předání se uskutečnilo během mezinárodní konference pořádané dne 17. 5. 2022 v galerii zrekonstruovaného Obchodního domu ve Zlíně za účasti zástupců Programu Kulturní stezky Rady Evropy, Cyrilometodějské stezky a dalších certifikovaných stezek, významných hostů a partnerů z partnerských zemí Slovenska, Bulharska, Itálie a Lucemburska.

Cyrilometodějská stezka jako první v České republice získala certifikaci Kulturní stezka Rady Evropy. Zapsala se do historie certifikovaných kulturních stezek rovněž jako první se zaměřením na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání, srovnatelné svým významem se zápisem do UNESCO, je velkou příležitostí pro rozvoj  mezinárodního kulturního turismu. Bylo mi ctí, že jsem mohl osobně převzít tak významný certifikát během této slavnostní události. Uvědomujeme si, jak jsou v současné době hodnoty spojené s cyrilometodějským odkazem, důstojnost člověka či právo na svobodu myšlení, aktuální. Jako partnerská síť se proto zavazujeme předávat cyrilometodějskou tradici a budovat partnerství po celé Evropě,“ uvedl Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda pořádajícího sdružení

 

Na konferenci hovořil pan Dominioni o poselství programu Kulturní stezky Rady Evropy i potenciálu České republiky: „Certifikát jako "pečeť excelence" Rady Evropy označuje nadnárodní sítě, které podporují porozumění naší společné historii a zhodnocování našeho společného dědictví. Stezky certifikované od r. 1987 symbolizují hodnoty Rady Evropy: lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a vzájemnou výměnu přes hranice. Představují základní kámen evropské identity, podporují společný kulturní prostor a oceňují všechny různé aspekty evropské kultury. Proto zatímco některé kulturní stezky posilují umění, architekturu, historii, jiné se věnují náboženskému dědictví, krajině, řemeslům či gastronomii. V současné době je 45 kulturních stezek Rady Evropy podporujících evropské občany ve znovuobjevování společného dědictví tím, že propojují komunitní akce do nadnárodních institucionálních sítí a podporují jejich zviditelnění a zpřístupnění návštěvníkům z celého kontinentu i mimo něj. Protínají dnes 46 členských států Rady Evropy a sahají i za jejich hranice.“

 

V roce 2010 Výbor ministrů Rady Evropy uzavřel Rozšířenou dílčí dohodu o kulturních trasách, která má umožnit užší spolupráci mezi státy, jež mají na rozvoji kulturních tras mimořádný zájem. Dnes čítá 35 členských států a od 1. 1. 2022 přivítala Českou republiku jako pozorovatele. Českou republikou již prochází 10 kulturních tras Rady Evropy a představuje tak velký potenciál pro rozvoj dalších certifikovaných kulturních tras Rady Evropy.

  

Díky certifikaci Cyrilometodějské stezky se zvedl zájem o členství ve sdružení nebo projektovém partnerství i ze strany jiných evropských asociací zaměřených na kulturní a poutní turismus. Zástupci partnerských sítí Via Francigena nebo Romea Strata, ale i dalších stezek, jako jsou Svatojakubská stezka nebo Stezka industriálního dědictví, přijeli do Zlína představit své osvědčené praxe. Zapojení do certifikovaných mezinárodních partnerských sítí přináší inspiraci, příležitosti k propagaci i financování.

 

Proč se tento slavnostní akt konal právě ve Zlíně? Myšlenka Cyrilometodějské stezky vznikla před více než 10 lety právě ve Zlíně a brzy zde vzniklo sdružení zabývající se jejím rozvojem. Dalším z důvodů je, že město Zlín je unikátním místem se specifickým industriálním a architektonickým dědictvím, které by svým baťovským odkazem vydalo na další tematickou trasu s nadnárodním přesahem.

 

Na Cyrilometodějské stezce si každý najde to své, ať už se jedná o stovky kilometrů značených tras v České republice i na Slovensku, nebo o historické, sakrální a jiné památky, tematické akce či vzdělávací programy.

 

Sdružení, které založil v jubilejním cyrilometodějském roce 2013 spolu s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy Zlínský kraj, je dnes reprezentováno více než devadesát partnerů napříč střední a jihovýchodní Evropy. Sdružení má 23 členů z České republiky, ale i Slovenska, Bulharska, Řecka, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie. Svými aktivitami podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respektování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání.

 

17. 5. 2022

 

 

 

 

Další informace:

Mgr. Martina Janochová

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 

info@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 673 

www.cyril-methodius.cz

www.putujmebezhranic.cz

 

 

 

Partneři projektu

Partneři projektu

Převzetí certifikátu

Převzetí certifikátu