Předmětem veřejné zakázky je ediční činnost, tj. tisk a dodání tiskovin na místo určení zadavatele.