24.07.2023

Tisková zpráva sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy ZLÍN, 24. 7. 2023

Skupina poutníků oslaví 1160 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu pěším putováním po 100 km dlouhé Cyrilometodějské stezce z Levého Hradce do Kácova v Posázaví. Zahájí tak první etapu tříletého putování ze středních Čech na moravský Velehrad, které bude pokračovat dalšími dvěma etapami v letech 2024 a 2025. Bude to pilotní putování po 420 km dlouhé značené cyrilometodějské trase ve směru z Levého Hradce na Velehrad.


„Každý rok pořádáme ve spolupráci s poutnickými osobnostmi putování po některé z vybraných cyrilometodějských tras. Jen v Česku čítají tyto trasy asi 900 km a sbíhají se
na Velehradě. Letos přišla řada na představení velmi atraktivní trasy ve středních Čechách a Praze, kde se nachází řada významných památek připomínajících cyrilometodějskou tradici. Upozorňujeme tím na naše kulturní kořeny i hodnoty, které prosazovali slovanští věrozvěstové,“
řekla ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Vojtová.

 

Trasa vede kolem kostela sv. Klimenta, kam byla slovanská kultura a vzdělanost přenesena prvními Přemyslovci z Velké Moravy. Pokračuje kolem pražských památek, jako je cyrilometodějské sousoší na Karlově mostě, Emauzský klášter, který založil pro rozvoj slovanské kultur sám Karel IV., pravoslavná katedrála sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici spojená s ukrýváním parašutistů za II. světové války během operace Anthropoid, a dále trasa spěje k Sázavskému klášteru, v 11. století středobodu staroslověnské liturgie.

 

Účastníky poutě povede zkušený poutník Tomáš Jindřich: „Putování jsem pojal kvůli délce trasy jako víceleté. K letošní etapě mám zvláště osobní vztah – v Praze žiji a v Posázaví máme chalupu. Sám jsem si trasu až na Velehrad prošel již jednou, ještě částečně neznačenou za vydatných dešťů v r. 2020. Z hlediska krajiny i památek je to trasa nádherná, ale chápu ji i jako trasu národní. Tradice pěších poutí z Levého Hradce na Velehrad sahá do roku 1982, kdy byla účast na nich pojata vlastně jako protest proti totalitnímu režimu.“

 

Oficiální vyznačení trasy se symbolem Cyrilometodějské stezky – postavami věrozvěstů – proběhlo ve spolupráci s Klubem českých turistů v letech 2020–2021.

Trasa spojuje první kostel v Čechách, který založil kníže Bořivoj a jeho žena Ludmila, a Velehrad, poutní místo evropského významu. Trasa se dále vine naší metropolí přes Pražský hrad, a pokračuje podél Vltavy skrz dávné středisko slovanské vzdělanosti Emauzy pod Vyšehradem. U Kunratic opouští Prahu směrem k proslulému Průhonickému parku a dál stoupá povodím Botiče až k jeho prameni, odkud nadlouho zapadne do hlubin lesů podél řeky Sázavy. Přes věhlas místních pivovarů ve Velkých Popovicích a Kácově tomuto kraji vévodí město Sázava s klášterem, v němž svatý Prokop před tisíci lety zachránil slovanskou liturgii a písemnictví i pro západní část naší země.

 

Časové rozmezí: 26. 7. – 30. 7. 2023

 
Předběžná mapa celé trasy: Levý Hradec – Velehrad - PUTUJME BEZ HRANIC

Denní etapy putování v r. 2023

26.7. Levý Hradec – Baba – Pražský hrad, katedrála sv. Víta, 18 km (12 km přes Suchdol)

27.7. Resslova, kostel sv. Cyrila a Metoděje – Emauzský klášter – Kunratice, 14 km

28.7. Kunratice – Průhonice – Velké Popovice, 22 km

29.7. Velké Popovice – Pyšely – Sázava, 28,5 km

30.7. Sázava – Talmberk – Rataje – Kácov, 25,5 km

Předpokládaná účast: cca 25 - 30 poutníků

Kontakty na organizátory: 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 

Martina Janochová, martina.janochova@cyril-methodius.eu, tel. +420 733 161 674 

www.putujmebezhranic.cz www.cyril-methodius.cz 

Tomáš Jindřich, tomas.jindrich@ultreia.cz, tel. +420 731 646 029 www.ultreia.cz