09.02.2023

Dnes zveřejněné statistiky cestovního ruchu za 4. čtvrtletí letošního roku potvrzují očekávaný trend: turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vedla v roce 2022 velmi dobře.

Do kraje zavítalo přes 803.000 návštěvníků. V průměru zde strávili takřka 3 noci, v oblibě byly zejména víkendové pobyty. Celkem se jednalo (po zaokrouhlení) o 2,260.000 přenocování, což ve Zlínském kraji znamená návrat k hodnotám v před-covidovém roce 2019.

Zatímco v kategorii hostů rezidentů byl pro Zlínský kraj rok 2022 (705.629) úspěšnějším než rok 2019 (683.759), v kategorii hostů nerezidentů rok 2022 (97.655) za rokem 2019 (125.178) stále zaostává.

„Definitivní návrat na před-covidová čísla je pro nás začátkem nové etapy,“ hodnotí výsledky Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub. „Bereme ji jako výzvu. Pracujeme na rozvoji cestovního ruchu, a to v duchu soudobých trendů a k radosti návštěvníků, provozovatelů i všech dalších zúčastněných aktérů tohoto odvětví ve Zlínském kraji. Poděkování patří hlavně podnikatelům v cestovním ruchu, kteří i přes nedávná přísná opatření zvládají náročnou klientelu,“ doplňuje náměstek L. Traub.

„Musíme si uvědomit, že cestovní ruch už nikdy nebude jako dřív. V době složité mezinárodní situace, inflace a určité nejistoty se trh chová jinak, nově, a my na to musíme umět reagovat,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. Podle ní mnohé napoví i konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2. 3. 2023, kterou Centrála pořádá v Interhotelu Zlín. Na stránkách www.ccrvm.cz je stále možné se na konferenci přihlásit.

 

TABULKA SROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 2019 A 2022 VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

TABULKA SROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 2019 A 2022 VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

2019

2022

Index

Hosté

808 937

803 284

0,99

Přenocování

2 270 771

2 259 712

0,99

 

 

TABULKA SROVNÁNÍ REZIDENTů A NEREZIDENTů 2019 A 2022 VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

2019

2022

Index

Hosté rezidenti

683 759

705 629

1,03

Hosté nerezidenti

125 178

97 655

0,78

 

 

2019

2022

Index

Přenocování rezidenti

1 985 590

2 046 109

1,03

Přenocování nerezidenti

285 161

213 603

0,74

 

 

Kontakt: Martin Pášma, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, +420 778 047 541, www.vychodni-morava.cz