13.05.2024

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Zlínský kraj, 13. 5. 2024 Pozitivní trend roku 2023 pokračuje i v prvním kvartálu roku 2024. Počet návštěvníků Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí meziročně vyšší než v minulém roce. Stejně tak se zvýšil celkový počet přenocování. Jediným údajem, který vykázal nižší hodnotu je průměrná délka přenocování. Nicméně v kontextu letošní slabé zimní sezony z pohledu zimních aktivit, je celkový meziroční nárůst počtu návštěvníků i počtu přenocování, velmi pozitivním ukazatelem.

Celkový počet návštěvníků ve Zlínském kraji činil v prvním čtvrtletí tohoto roku 134 604. Ve stejném období roku 2023 bylo toto číslo 129 496. U zahraničních návštěvníků počet mírně klesl, a to konkrétně ze 22 009 v roce 2023 na 21 036 v roce 2024. Naopak rapidně vzrostl počet domácích turistů, kterých do Zlínského kraje zavítalo v prvním kvartále letošního roku 113 568. Jedná se o významné navýšení oproti roku 2023, kdy ve stejném období přijelo do Zlínského kraje 107 487 hostů.

Vzrostl také celkový počet přenocování. V prvních třech měsících minulého roku byl počet přenocování 344 733 a první kvartál roku 2024 zapsal údaj 348 523. Nicméně zimní sezona v horských střediscích
se mohla podepsat na nižší délce přenocování návštěvníků. V loňském roce zůstal turista v prvním kvartále ve Zlínském kraji v průměru 2,66 noci. V letošních roce ve stejném období jen 2,59 noci. Tento klesající trend je patrný napříč všemi kraji v České republice.

„Velmi mě těší, že návštěvnost Zlínského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2024 oproti stejnému období v loňském roce zvýšila.“ říká náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, zodpovědný
za strategický rozvoj a cestovní ruch a dodává: „Zlínský kraj je region s velmi pestrou a bohatou turistickou nabídkou, která ani v zimních měsících není závislá jen na přírodních podmínkách. Především po situaci během letošní zimy, je zřejmé, že turisté si k nám našli cestu i přes nepříznivé sněhové podmínky panující v celé České republice. Zároveň je to také veliká deviza podnikatelů, kteří díky kvalitním službám dokážou přilákat stále větší množství návštěvníků.“

 

Kontakt: Petr Michalec, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 733 161 671, www.vychodni-morava.cz