PhDr. Dana Daňová

ředitelka, statutární zástupce

Ve Zlíně, 23. října 2012

CCR-PCR/63/2012

Dodatečné informace k zakázce č. PCR-VZ/2012/P/03

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Název zakázky: Zajištění účasti Východní Moravy na zahraničních veletrzích

Číslo zakázky: PCR-VZ/2012/P/03

a) Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Sídlo: J. A. Bati 5520, Zlín, PSČ 761 90

Identifikační číslo: 27744485

Zastoupená: PhDr. Danou Daňovou, ředitelkou, statutární zástupkyní

Telefon: 577 043 900

Zapsaná u KOS, oddíl O, vložka 338

b) Dne 23. 10. 2012 byla zadavateli doručena žádost o dodatečné informace v tomto znění:

Prosím Vás o upřesnění specifikace stánku REGION TOUR EXPO 2013.

specifikace: zajištění 1 výstavní plochy o velikosti (9 m2–3 mšířka a3 mhloubka, ostrovní);

výstavba expozice z obvyklého výstavního systému, montáž a demontáž expozice

úklid expozice, zápis do katalogu + registrační poplatek

1 nápis na límci, loga oblastí (dodáme data pro výrobu)

3-4 židle, 1 stůl, 2-3 pulty s vnitřní policí, 1 přívod elektrické energie, 1 věšák na oděvy, 1 odpadkový koš, regál policový, shrnovací dveře (uzamykatelné)

Z vašeho zadání, vzhledem k požadavku na dveře, vyplývá, že chcete na stánku skládek. V tom případě je zbytečné, aby byl stánek ostrovní (vzhledem k požadavku na vybavení by řešení stánku bylo toto řešení prostorově špatně realizovatelné).

Navrhujeme stánek rohový, eventuelně alespoň s jednou pevnou stěnou (stánek hlavový).

c) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Zadavatel souhlasí s návrhem tazatele. Vzhledem ke zmenšení prostoru oproti minulému ročníku veletrhu REGION TOUR EXPO 2013 bude zadavatel požadovat stánek rohový.

S pozdravem

v.r. PhDr. Dana Daňová