20.07.2022

Muzea Zlínského kraje připravila pro letošní prázdniny bohatý program. Rodiny návštěvníků Východní Moravy, ale samozřejmě také místní si vůbec nemusejí lámat hlavu s tím, jak naložit s dny, které nejsou věnovány tradičním letním radovánkám u vody. Nemusíme však zůstávat u slova den – Muzeum jihovýchodní Moravy pečující o hrad Malenovice pořádá v jeho nádherných, výborně opečovávaných prostorách noční prohlídky; vedle toho se na hradě konají dětské programy každou prázdninovou středu od 10.00.

„Nabídka našich kulturních institucí v letních měsících odráží turisticky pestrou nabídku regionu,“ soudí náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. „Těšíme se, jak nápadité interaktivní programy zajímají nejen domácí návštěvníky, ale i z toho, že svou atraktivitou umějí přilákat lidi ze všech koutů Česka. Je potěšující, že náš krásný kraj je stále větším lákadlem pro tuto skupinu návštěvníků, kterých neustále přibývá bez ohledu na vzdálenost. Pracovníci našich kulturních institucí zasluhují za originální letní programové nabídky pochvalu.“

Vedle tajemstvím vonících setkání s historií, které má na večerním hradě Malenovice nejbližší pokračování 23. 7., má Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně letos o prázdninách též zajímavé akce výtvarné. Jako doprovodný program k výstavě Hlavu vzhůru! Furt se de! prezentující dílo ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové připravili pracovníci muzea několik dílen. Po Krojové dílně přichází na řadu 4. 8. Porcelánová dílna a 18. 8. potom Květinová dílna. Více na https://www.muzeum-zlin.cz/

Jinou výtečnou aktivitou oslovuje turisty Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Po dobu prázdnin nabízí všem návštěvníkům stálé expozice komentované prohlídky, a to vždy od 8.00 do 14.00. Komentované prohlídky se konají pod hlavičkou Slováckého muzea a názvem Archeologické léto i v archeologických lokalitách, např. ve Slovanském mohylníku Nedachlebice či ve Staré Městě – Špitálkách. Termíny a další informace najdete na https://www.slovackemuzeum.cz/akce/885/

Muzeum Kroměřížska vás přes léto zve na velmi aktuální a prospěšný, současně i vtipný interaktivní Výstavní projekt Zachraň jídlo. Je pod ním podepsána mimo jiné významná osobnost současné české výtvarné scény, rodačka z nedalekého Přerova, Vendula Chalánková. https://www.muzeum-km.cz/

Muzeum regionu Valašsko připravilo hned v několika svých budovách pátrací hru po pokladu. Jmenuje se Letní dobrodružství v muzeu. Důmyslné je, že po vypátrání pokladu v prvním objektu můžete v dalších objektech muzea pátrat za poloviční vstupné. A že to je nějakých objektů: Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí, Hvězdárna Vsetín, zámek Vsetín… Více na http://www.muzeumvalassko.cz/

Foto archiv Muzeum regionu Valašsko

Foto archiv Muzeum regionu Valašsko

Když zrovna nebouří a nelítají hromy a blesky, člověka či vlastně celou rodinu to v létě nějak přirozeně táhne někam ven. A to je přesně ta nejideálnější příležitost navštívit skanzeny, jsou to přeci jen unikáty. Tyto instituce je velmi vhodné v létě navštívit, neboť slunné teplé počasí umožní užít si naplno místo i nabízený program. Zveme vás proto do Muzea v přírodě Rymice, které zřizuje Muzeum Kroměřížska. Na návštěvníky už se těší hospodářský dvůr, tvrz, i celá náves! Ke svému překvapení odejdou spokojení návštěvníci se značnými znalostmi o včelařství, neboť právě toto řemeslo je jedním z hlavních témat hanáckého skanzenu. Minout cenný dřevěný mlýn ve Velkých Těšanech by bylo velkou chybou. Na rymický skanzen se nalaďte na https://www.muzeum-km.cz/muzeum-v-prirode-rymice

Letní měsíce se dají využít též k návštěvě krásných míst stojících snad poněkud ve stínu větších a známějších celků. Jedním z nich je i Slováckým muzeem provozované Muzeum v přírodě Topolná. Tvoří jej zemědělské usedlosti, jež jsou památkami lidového stavitelství. Přibližují obydlí s patrovou komorou, expozici rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž. Areál doplňuje sad starých odrůd ovocných stromů. Více na http://www.slovackemuzeum.cz/doc/5/

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo sérii letních aktivit, jimiž úžasně zpestří již tak dost zážitkově bohatou návštěvu Dřevěného městečka či Valašské dědiny. Zájem bude určitě o Bylinkové procházky nebo Vyprávění valašských bájí a pověstí. Pozornost zajisté přitáhne též program S písničkou Valašskou dědinou. V Dřevěném městečku si naproti tomu můžete zahrát příběhovou hru. Více podrobností na https://www.nmvp.cz/roznov/aktualne/letni-aktivity

Během červencových a srpnových víkendů se v usedlostech skanzenu Rochus zabydluje jeden z řemeslníků nebo rukodělný tvůrce, který přihlížející během prohlídky skanzenem zasvětí do svého umění. Těšit se tak návštěvníci mohou nejen na expozice oživené znalými průvodci, krásy skanzenu, výhledy do krajiny a zvířata, ale také na ukázky tradiční řemeslné a rukodělné výroby s jednotlivými řemeslníky.

Blíže na https://skanzenrochus.cz/remeslne-leto-ve-skanzenu-rochus-je-v-plnem-proudu/

 

Kontakt: Martin Pášma, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, +420 778 047 541